Diseminacija

Diseminacija podrazumijeva širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, osnovnim principima Pokreta i drugim humanitarnim vrijednostima.

Humanitarne vrijednosti koje promoviše Pokret su:zaštita života, zdravlja i ljudskog dostojanstva; poštovanje ljudskog bića;ne praviti razlike prema nacionalnoj, rasnoj i polnoj pripadnosti, religijskim vjerovanjima, klasnim i političkim stavovima; međusobno razumijevanje, prijateljstvo, saradnja i trajni mir među ljudima; volonterske usluge.

Tri međunarodno priznata znaka koja koriste nacionalna društva širom svijeta su Crveni krst/križ, Crveni polumjesec i Crveni kristal. Diseminacija u strukturi DCK BiH vrši se kontinuirano, a ciljna grupa su najčešće mladi, volonteri i osoblje Crvenog krsta/križa.

Pri organizacijama Crvenog krsta/križa u Sarajevu, Palama, Tuzli, Bijeljini, Mostaru, Banjaluci i Brčko Distriktu BiH djeluju diseminacioni centri čija je primarna uloga da vrše upoznavanje stanovništva sa organizacijom Crvenog krsta/križa i osnovnim principima. Pored predavanja o Crvenom krstu/križu u organizacijama Crvenog krsta/križa i školama, kampovi za mlade imaju veliku ulogu u širenju znanja o Crvenom krstu/križu.  U radu sa omladinom veoma uspješno se realizuje program diseminacije pod nazivom “Crveni krst/križ u akciji - Promocija humanih vrijednosti”... (o programu više u nastavku). Struktura DCK BiH veliku pažnju poklanja obilježavanju  8. maja – Svjetskog dana Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i Nedjelje Crvenog krsta/križa (8-15. maja). U ovom periodu intenziviraju se programske aktivnosti. Posebna pažnja se posvećuje promociji Crvenog krsta/križa u javnosti; to je vrijeme kada se rade brojna predavanja u školama i promocije na gradskim trgovima, kao i TV i radio-emisije posvećene Crvenom krstu/križu. Crveni krst Republike Srpske svake godine 8. maja organizira podjelu
bebi-paketa bebama rođenim na Svjetski dan Crvenog krsta/križa. Takođe se ovim povodom  štampaju markice Crvenog krsta/križa (poštanska i građanska) koje se u toku Nedjelje puštaju u promet. Svrha svih aktivnosti koje se u Nedjelji provode jeste da se što šira javnost upozna sa organizacijom Crvenog krsta/križa, kao i da se pridobije što više novih članova, volontera i donatora.

Kid’s festival

Kid’s festival je najveći nezavisni kulturni događaj za djecu i mlade u jugoistočnoj Evropi. Svake godine  festivalu prisustvuje više od 40.000 djece iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Ogroman uspjeh  festivala rezultat je jedinstvene kombinacije edukacije i zabave koja kroz igru gradi povjerenje među desetinama hiljada mladih Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da se radi o programski najbogatijoj i po posjećenosti najvećoj manifestaciji ove vrste, Kid’s festival je već sada pronašao svoje mjesto na listi svjetskih festivala. Ovaj festival nije samo festival koji prati trendove nego i stvara i nove. DCK BiH je već tradicionalno partner ove manifestacije.
Kako  festival kao manifestacija iz godine u godinu raste, posjećuje ga sve više djece iz zemlje i regiona, a prati ga i sve veći broj medija. Učešće DCK BiH veoma je važno zbog jačanja imidža naše organizacije i promocije programskih aktivnosti, prije svega prve pomoći, upozoravanja na opasnost od mina, Službe traženja i diseminacije.

 

 


Vi ste ovdje: Početak Programi Diseminacija