Kid's festival

Kid’s festival je najveći nezavisni kulturni događaj za djecu i mlade u jugoistočnoj Evropi. Svake godine  festivalu prisustvuje više od 40.000 djece iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Ogroman uspjeh  festivala rezultat je jedinstvene kombinacije edukacije i zabave koja kroz igru gradi povjerenje među desetinama hiljada mladih Bosne i Hercegovine.S obzirom na to da se radi o programski najbogatijoj i po posjećenosti najvećoj manifestaciji ove vrste, Kid’s festival je već sada pronašao svoje mjesto na listi svjetskih festivala. Ovaj festival nije samo festival koji prati trendove nego i stvara i nove. DCK BiH je već tradicionalno partner ove manifestacije. Kako  festival kao manifestacija iz godine u godinu raste, posjećuje ga sve više djece
iz zemlje i regiona, a prati ga i sve veći broj medija. Učešće DCK BiH veoma je važno  zbog jačanja imidža naše organizacije i promocije programskih aktivnosti, prije svega prve pomoći, upozoravanja na opasnost od mina, Službe traženja i diseminacije.

Vi ste ovdje: Početak Programi Diseminacija Kid's festival