Služba traženja

Služba traženja pruža pomoć žrtvama oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih hitnih situacija, te omogućava obnavljanje i održavanje veza između članova porodica koje su se razdvojile usljed sukoba, prirodnih katastrofa ili drugih hitnih situacija.

Pored međunarodnih pravno obavezujućih dokumenata  (Ženevske konvencije od 12. augusta 1949. godine, Dopunski protokol I i
II iz 1977. godine, rezolucije međunarodnih konferencija i Zakon o DCK BiH, član 12) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je sredinom
septembra 2006. godine dalo i formalnu saglasnost na Pravilnik o radu Službe traženja DCK BiH.

 Usluge:

* prosljeđivanje obiteljskih vijesti – razmjena poruka Crvenoga križa;
* prijem i obrada zahtjeva za traženje – traženje osoba prijavljenih kao nestale u konfliktima i prirodnim katastrofama;
* spajanje obitelji;
* slanje dokumenata i osobnih stvari;
* osiguravanje potvrda iz postojećih arhiva vezanih za prošle ratove.

Služba traženja daje svoj doprinos procesu traženja osoba prijavljenih kao nestale u proteklome ratu u BiH operativnom suradnjom s MOCK. U okviru ove suradnje 

Služba traženja prikuplja, odnosno dostavlja:

* MOCK zahtjeve za traženje;
* MOCK izvješća o smrti;
* MOCK potvrde o zatočeništvu;
* MOCK potvrde o otvorenome zahtjevu za traženje;
* Pisma o zaključenju MOCK zahtjeva za traženje.

Služba traženja pruža psihosocijalnu potporu obiteljima nestalih osoba tijekom identifikacije.
U DCKBiH formiran je Stalni tim za razvoj i obuku Službe traženja kako bi se adekvatno proveo strateški plan Službe traženja. Stalni tim čini 12 članova iz 19 županijskih/regionalnih organizacija Crvenoga križa, te Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH. 

U svome radu Služba traženja surađuje s državnim tijelima, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i Institutom za nestale osobe BiH, te s udrugama obitelji nestalih osoba, civilnim i vojnim vlastima, organizacijama, institucijama, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama i pojedincima koji su u mogućnosti pružiti pomoć Službi traženja davanjem relevantnih informacija ili konkretnih podataka.

LISTA SKRAĆENICA:

• MKCK – Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa, delegacija u Sarajevu
• OOCK – opštinska organizacija Crvenog krsta/križa
• ST – Služba traženja
• St – stalni tim za obuku i razvoj Službe traženja
• PSP – psiho socijalna podrška
• PP – prva pomoć
• UP – udruženja porodica
• OPV – obnavljanje porodičnih veza
• IC – identifikacijski centri
• INO BiH – Institut za nestale osobe BiH

 

Vi ste ovdje: Početak Programi Služba traženja