Kretanje stanovništva i izbjeglica

Iako je MFDCKiCP na nekoliko posljednjih konferencija fokusirala pitanje migracija kao jedno od najprioritetnijih pitanja kojima se trebaju baviti nacionalna društva, naše Nacionalno društvo nije bilo u mogućnosti da provede preporučene programe MFDCKiCP.

Ovo je iz razloga što DCK BiH, uprkos nastojanjima i održanim sastancima u ministarstvima na državnom nivou, nije uspjelo da nađe razumijevanje i podršku od organa vlade za implementiranje projekata iz ove oblasti. Ipak, DCK BiH kontinuirano radi na podršci raseljenim osobama putem posjeta kolektivnim centrima, ali i kroz druge programe kao što su kućna njega, borba protiv tuberkoloze, itd.

Jedan od vidova aktivnosti ovog programa je i učešće našeg Nacionalnog društva na susretima mreže PERCO. PERCO je platforma za saradnju europskih nezavisnih društava za pitanja izbjeglica, azilanata i migranata. Ova mreža je nastala kao odgovor Pokreta na rastući broj migranata u zemljama Zapadne Europe. Mnoge države su ovako veliki priliv migranata dočekale nespremne, pa su zatražile pomoć svojih nacionalnih društava za ubrzano rješavanje ovog problema.

DCK BiH postalo je aktivan član ove mreže u aprilu 2008. godine i aktivno  učestvuje u svim oblicima njenog djelovanja:•učestvovanje na godišnjim sastancima s ciljem razmjene
informacija, iskustava, podataka i uspostavljanje saradnje između zainteresovanih nacionalnih društava;
• prezentiranje i razmjena  najboljih praksi iz ove oblasti;
• prezentiranje metoda rada sa izbjeglicama (uključujući i inovativne metode);
• definisanje preporuka i smjernica za rad sa ovim kategorijama stanovništva.

U toku godine, između sastanaka, naše Nacionalno društvo aktivno sarađuje sa ostalim članovima PERCO mreže, a ta saradnja podrazumijeva:
• dostavljanje traženih informacija,
• informisanje o najnovijim kretanjima stanovništva,
• razmjena informacija, popunjavanje upitnika u svrhu raznih istraživanja. 

Vi ste ovdje: Početak Programi Stanovništvo i izbjeglice