Zdravstvena djelatnost

Cilj ovog programa je unapređenje znanja i osposobljavanje opće populacije u pružanju prve pomoći. Osnovne ciljne grupe u implementaciji programa prve pomoći su mladi, opća populacija, vozači motornih vozila, uposlenici institucija i radnih organizacija i svi zainteresovani, te višenamjenske terenske ekipe  iz programa priprema i odgovora na katastrofe.

U skladu sa Strateškim planom, DCK BiH nastoji priključiti prvu pomoć, kao osnovni zdravstveni fokus Pokreta, evropskoj mreži prve pomoći i  osigurati vodeću ulogu Crvenog krsta/križa u segmentu edukacije iz prve pomoći.Zahvaljujući velikom iskustvu u ovoj oblasti i učestvovanju u stvaranju europskog priručnika prve pomoći učinjeni su prvi koraci harmonizacije po svjetskim standardima MfDCKICP. Bitno je navesti da od septembra 2011. godine DCK BiH ima trenere sa europskim certifikatom i uslove za validnu obuku i ceritificiranje na području BiH.

U Crvenom krstu Republike Srpske nakon završene edukacije u toku školske godine organizuju se općinska, gradska, regionalna, te republičko takmičenje ekipa prve pomoći. Do sada je održano šesnaest republičkih takmičenja. Kroz edukaciju iz prve pomoći godišnje prođe oko 15.000 mladih u Republici Srpskoj. I u Crvenom križu federacije BiH jedna od osnovnih zadaća je upoznavanje i osposobljavanje opće populacije sa osnovama prve pomoći.

Obuka i takmičenje iz prve pomoći organiziraju se svake godine i okupljaju mlade iz osnovnih i srednjih škola. Takmičenja se odvijaju na općinskom,  kantonalnom i federalnom nivou. Ako se uzme u obzir da općinskim takmičenjima prethode takmičenja u okviru osnovnih i srednjih škola, može se pretpostaviti da na području federacije Bosne i Hercegovine kroz edukaciju prođe oko 50.000 mladih.Obuka i osposobljavanje ekipa prve pomoći podmlatka i omladine ima za cilj motivaciju učesnika za masovnije i kvalitetnije izučavanje i savladavanje elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, provjere stepena stečenog znanja i vještina iz ove oblasti kao i afirmacija rada Crvenog krsta/križa u oblasti edukacije u prvoj pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja.

DCK BiH organizuje državno takmičenje na kojem učestvuju po tri prvoplasirane ekipe sa entitetskih takmičenja i ekipa iz Brčko Distrikta BiH. Pobjednička ekipa iz kategorije omladine stiče pravo učešća na evropskom takmičenju ekipa prve pomoći.Svjetski dan prve pomoći se u strukturi DCK BiH obilježava organizovanjem pokaznih vježbi na javnim mjestima i gradskim trgovima, što predstavlja značajan vid promocije programa i uključivanje novih volontera.

Volonteri Crvenog krsta/križa u saradnji sa pripadnicima policije u većim gradovima u BiH na raskrsnicama i putevima anketiraju vozače u cilju provjere njihovih elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, te provjere opremljenosti vozila sanitetskim materijalom - kutija prve pomoći.

Vi ste ovdje: Početak Programi Zdravstvena djelatnost