Borba protiv tuberkuloze

DCK BiH provodi aktivnosti na širenju svijesti opće populacije o tuberkulozi s ciljem sprečavanja i prevencije ovog oboljenja, kao i pružanja podrške oboljelima.U okviru programa borbe protiv tuberkoloze 2008. godine otpočela je realizacija projekta “Dalje jačanje DOTS strategije u BiH”.

U toku je implementacija konsolidovanog projekta “Jačanje DOTS strategije u Bosni i Hercegovini i poboljšanje Nacionalnog programa za borbu protiv tuberkuloze, uključujući kontrolu lijekova za rezistentnu tuberkulozu i infekcije u Bosni i Hercegovini” koji je finansirao Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (G fATM), grant za Bosnu i Hercegovinu, a koji provodi UNDP kao primarni primalac i DCK BiH, kao potprimalac. Sveukupno vlasništvo nad implementacijom ovog granta je na Vladi Bosne i Hercegovine i Državnom koordinacionom mehanizmu (CCM), gdje je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ključni partner UNDP-u na državnom nivou. Ministarstvo zdravstva federacije BiH i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dva su entitetska ministarstva koja su zadužena za
zdravstvena pitanja.U okviru ovog projekta je započeta i realizacija KAP istraživanja (istraživanje stavova, znanja i ponašanja o tuberkulozi) među ugroženim grupama stanovništva, Romima i raseljenim osobama, kao i učenicima osnovnih i srednjih škola prije i poslije edukacije. Istraživanje će se obaviti u Prijedoru, Zvorniku, Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Bihaću, Ključu, Sanskom Mostu, Tuzli, Banovićima, Gračanici, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku, Živinicama, Zenici, Tešnju, Žepču, Kaknju, Visokom, Goraždu, Mostaru, Čapljini, Konjicu, Travniku, Kiseljaku, Vitezu, Hadžićima i Hrasnici. Biće uključeno 28 volontera koji će anketirati učenike, raseljene osobe i korisnike kolektivnih centara. Partneri u istraživanju su Zavod za javno zdravstvo  fBiH, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, World Vision International u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Aktivnosti koje DCK BiH provodi u okviru Projekta  odnose se na implementaciju cilja 7:“Osigurati i održavati pristup programu borbe protiv tuberkuloze za ugrožene grupe”, uz podršku GfATM-a. U skladu sa ciljem 7. ovoga projekta, šest mobilnih timova DCK BiH koji djeluju u dva entiteta  (federaciji BiH  - Bihać, Tuzla i Zenica, i  Republici Srpskoj – Bijeljina,
Banjaluka i Milići) uglavnom su angažovani na podršci prioritetnim ciljnim grupama (povratnici, romske  zajednice, udaljene zajednice u nepristupačnim terenima, područja sa većim brojem slučajeva tuberkuloze prema podacima zdravstvenih institucija, porodice sa oboljelima od tuberkuloze, mentalne institucije, kazneno-popravni zavodi, djeca bez roditelja i kolektivni centri). Navedena područja u kojima djeluju mobilni timovi predložili su nacionalni koordinatori za borbu protiv tuberkuloze. Kao dio tradicionalnih aktivnosti Crvenog krsta/križa, mobilni timovi su periodično angažirani u akcijama pregleda stanovništva (pripremanje akcije, izbor lokacije, informisanje ciljnih grupa) u svrhu podsticanja ciljnih grupa da započnu liječenje i da ga se pridržavaju, kao i aktivnostima distribucije humanitarne pomoći (hrana i higijenski paketi za ugrožene grupe). Mobilni timovi tijesno sarađuju s lokalnim organizacijama Crvenog krsta/križa i edukovanim volonterima Crvenog krsta/križa koji su angažirani u ovom projektu. Njihova zajednička akcija i saradnja omogućuje bolji pristup ciljnim grupama, kao i podsticanje ciljnih grupa da se uključe u program borbe protiv tuberkuloze. Aktivnost  mobilnih timova  je i saradnja s  kantonalnim/regionalnim koordinatorima za borbu protiv tuberkuloze, medicinskim sestrama/tehničarima u laboratorijama. Posebna uloga volontera Crvenog krsta/križa je u medijskim kampanjama i podizanju svijesti stanovništva. Volonteri aktivno učestvuju u tradicionalnim aktivnostima Crvenog krsta/križa koje se odnose na program tuberkuloze kao što su obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze, Nedjelja/Tjedan borbe protiv tubekruloze, te medicinski pregledi ciljnih grupa. Svjetski dan borbe protiv tuberkoloze obilježava se 24. marta, a Nedjelja  borbe protiv tuberkoloze od 14. do 21. septembra. Povodom obilježavanja ovih značajnih datuma struktura DCK BiH realizuje slijedeće aktivnosti:

1) Zdravstvene aktivnosti (pregledi
stanovništva);
2) Higijensko-epidemiološke zaštite
(akcije čišćenja naselja, ulica, parkova,
kolektivnih centara, školskih dvorišta,
pregleda vode za piće);
3) Socijalno-humanitarne aktivnosti
(obilazak oboljelih od tuberkoloze i
uručivanje prigodnih poklona;
4) Informativno-edukativne aktivnosti
(organizovanje predavanja u školama i
javnih tribina u saradnji sa ekspertima
iz ove oblasti, informativne kampanje
putem medija, izrada i distribucija
informativno-edukativnog materijala,
prodaja poštanskih i markica za
građanstvo).


Vi ste ovdje: Početak Programi Zdravstvena djelatnost Borba protiv tuberkuloze