01. decembar - Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

 01. decembar - Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se od 1988. godine, na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prvog dana u mjesecu decembru/prosincu s ciljem podizanja svijesti javnosti o toj bolesti, iskazivanja solidarnosti prema oboljelima, utjecanja na smanjenje stigme i diskriminacije i skretanja pozornosti na opasnosti koje donosi rizično ponašanje i širenje pandemije HIV-a.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Crveni krst/križ BiH, Crveni križ FBiH i Crveni krst RS štampao je promotivni materijal (letci i plakati) koji je distribuiran organizacijama Crvenog križa koje će ovaj datum obilježiti nizom aktivnosti. U saradnji sa volonterima, koji su educirani kroz Program reproduktivnog zdravlja, te zdravstvenim radnicima biti će održane edukativne prezentacije za srednjoškolce na kojima će učesnici dobiti osnovne informacije o reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima. Učesnicima će biti podijeljeni leci, mašnice i kondomi, kao i brošure sa informacijama o spolno prenosivim bolestima.

Toga dana različite i brojne institucije u zdravstvu i izvan zdravstva, u privatnom i javnom sektoru, razni stručnjaci, aktivisti i volonteri koji širom svijeta kontinuirano i intenzivno rade na poslovima istraživanja, sprečavanja, suzbijanja i liječenja HIV/AIDS-a kroz različite promotivno-informativne aktivnosti ukazuju na problem HIV/AIDS-a, i prezentiraju zajednička nastojanja i postignut napredak u području prevencije, pomoći i skrbi za oboljele od te bolesti.

Crvena vrpca

Crvenom vrpcom u obliku petlje (AIDS Awareness Ribbon ili jednostavnije Red Ribbon) iskazuje se osvješćenost o problemima vezanim uz HIV/AIDS, solidarnost s borbom protiv ove bolesti i odavanje počasti osobama koje su podlegle bolesti ili se još uvijek bore za život.

U svijetu zaraženo 33 milijona ljudi

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Zajedničkog programa UN za borbu protiv HIV//AIDS-a (UNAIDS-a) u svijetu trenutno živi oko 33 milijona ljudi zaraženih HIV-om. Godišnje se HIV-om u svijetu zarazi oko 2,5 milijona osoba, a oko 2 milijona umre od AIDS-a.

U BiH je prvi slučaj HIV-a registriran 1986. Do novembra 2011. godine, ukupno je registrovano 196 HIV pozitivnih osoba, a kod 116 se razvio AIDS. Među ukupno registriranim osobama najveći dio čine oni koji su infekciju stekli heteroseksualnim (57%), zatim homoseksualnim putem (17%) i oni koji su zaraženi injekcijama ubrizgavajući drogu (12,7%)

Strateški ciljevi UNAIDS do 2015 godine:

-Nula zaraženim od HIV-a

-Nula smrtnih slučajeva povezanih s AIDS-om

-Nula diskriminacije za zaražene HIV-om

Rezultati:

- Prenos HIV-a seksualnim putem smanjen za polovinu, uključujući i prenos među mladim osobama, muškarcima koji imaju seks sa muškarcima kao i prenos HIV-a vezan za seksualni rad;

- Vertikalna transmisija HIV-a, kao i smrt majki u vezi sa AIDS-om, smanjeni za polovinu;

- Spriječene sve nove HIV infekcije među ljudima koji koriste drogu;

- Univerzalan pristup antiretrovirusnoj terapiji za osobe koje žive sa HIV-om kojima je terapija potrebna;

- Smrtni slučajevi od tuberkuloze među ljudima koji žive sa HIV-om smanjeni za polovinu;

- Svi ljudi koji žive sa HIV-om i domaćinstva pogođena HIV-om obrađena u svim nacionalnim strategijama socijalne zaštite i imaju pristup osnovnoj njezi i pomoći;

- Broj zemlja sa kaznenim zakonima i praksama o HIV transmisiji, seksualnom radu, korištenju droga ili homoseksualnosti koji blokiraju efikasan odgovor na HIV, smanjen za polovinu;

- Ograničenja vezana za HIV na ulazak , boravak i prebivalište eliminiran u polovini zemalja koja imaju takva ograničenja;

- Specifične potrebe žena i djevojaka vezane za HIV su obrađena u najmanje pola svih nacionalnih odgovora na HIV;

Vi ste ovdje: Početak Novosti 01. decembar - Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a