XVII Balkanska konferencija

XVII Balkanska konferencija

Delegacija DCK BiH je učestvovala na XVII Balkanskoj konferenciji nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca održanoj u periodu od 21-23.09.2011. godine u Bukureštu, Rumuniji, na kojoj su učestvovali predstavnici sljedećih nacionalnih društava CK/CP: Albanije, Bugarske, BiH, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske,

te predstavnici Međunarodne federacije društava CK/CP i MKCK, kao i Hrvatskog CK i CK Slovenije u svojstvu posmatrača. Na konferenciji su u svojstvu gostiju i predavača učestvovali: predsjedavajući Stalne komisije CK/CP, te predstavnici nacionalnih društava CK Austrije, Italije, Moldavije, Njemačke, Švedske i Velike Britanije, kao i Kancelarije CK pri EU u Briselu. Cilj Balkanske konferencije je da okupi nacionalna društva sa Balkana kako bi razmatrali pitanja od posebnog interesa za ovu regiju, promovisali saradnju u regionalnim programima, promovisali Osnovne principe Pokreta, olakšali širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, omogućili bolje razumijevanje među nacionalnim društvima i usvojili relevantne rezolucije.

 Tokom XVII Balkanske konferencije je, u skladu sa usvojenim dnevnim redom, održano sedam panel diskusija na sljedeće teme: Aktivno starenje u svjetlu 2012. godine – evropske godine za aktivno starenje, Migracije – dalji rad po pitanju migracija s obzirom na održavanje Međunarodne konferencije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca 2011. godine, Rad u katastrofama – prevencija i pripravnost, Rad u katastrofama -  odgovor i oporavak, Šira viđenja o pitanjima Pokreta u Evropi i izvan nje, Psiho-socijalni pristup u okviru aktivnosti CK i Ažurirane informacije Kancelarije CK pri EU i Mobilizacija resursa, te je napravljen nacrt finalnog dokumenta i zajedničke obaveze o aktivnom starenju, koja će biti potpisana i dostavljena na predstojećoj 31. Međunarodnoj konferenciji CK/CP. S obzirom da je Konferencija održana u palati Senata Rumunije, predstavnici DCK BiH su prisustvovali na polusatnom prijemu u kabinetu predsjednika Senata. Tom prilikom su imali mogućnost da saznaju nešto više o promjenama koje su uslijedile u Rumuniji u prethodne dvije decenije, nakon pada komunizma, te o njenom sadašnjem statusu kao države članice Evropske Unije. Sva nacionalna društva su još jednom snažno podstaknuta na prekograničnu i susjedsku saradnju i apliciranje prema zajedničkim projektima.   

Vi ste ovdje: Početak Novosti XVII Balkanska konferencija