Crveni križ Španjolske među donatorima obnove zgrade DCK BiH u Sarajevu

dck-bih06

Zgrada DCK BiH u Sarajevu, ul. Kranjčevićeva 2 sve je bliže danu kada će ponovo biti u prilici domaćinom Stručnoj službi DCK BiH, a već su u tijeku aktivnosti na iznalaženju načina, partnera i donatora u obnovi i ostalih prostora ove zgrade - Nacionalnog spomenika.

Zgrada je zapaljivom granatom pogođena u svibnju/maju 1992. godine. Od tada sve do dolaska aktualnog saziva Predsjedništva DCK BiH, te izbora novog Glavnog tajnika nije bilo nikakvog pomaka u njenoj obnovi. Strategija novog menadžmenta pokazuje se više nego uspješnom, tj. preporuka Povjerenstvu/Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (što je zgrada DCK BiH od 2009. godine) da se obnova zgrade radi u fazama, da svaka nova faza ima svoj naziv, za svaku novu fazu napraviti procjenu i tražiti novog donatora.
2014. godine uspješno je završena I faza obnove zgrade - "Primarna konstruktivna zaštita i sanacija" - Donator Specijalni fond za kulturno naslijeđe pri Veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu, te dio nedostajućih sredstava CK F BiH sa svojom strukturom, 2015. godine II faza - "Pokrov zgrade DCK BiH" - Donator Italijanski Crveni križ, a dio nedostajućih sredstava osiguralo je DCK BiH.
Početkom 2016. godine Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je DCK BiH bespovratna sredstva u iznosu od 10.000,00 KM u svrhu sufinansiranja projekta na obnovi Zgrade DCK BiH.
29.09.2016. godina je otpočela, te se do kraja godine očekuje i završetak III faze obnove zgrade - "Uređenje dijela I kata za smještaj Stručne službe DCK BiH" – Donator Specijalni fond za kulturno naslijeđe pri Veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu.
Uz najavljenu donaciju Švicarskog Crvenog križa u iznosu od 20.000,00 CHF (sredstva još nisu uplaćena), na račun DCK BiH stigla je donacija od Crvenog križa Španjolske u iznosu od 15.000,00 EUR-a - a što je bilo najavljeno još na prošlogodišnjem sastanku delegacija DCK BiH i Španjolskog Crvenog križa u Ženevi (Švicarska), za vrijeme statutarnih sastanaka Pokreta.
U narednom periodu DCK BiH će Španjolskom Crvenom križu obrazložiti namjenu utroška doniranih sredstava, kako bi ista mogla biti operativna, a isključivo vezanom za obnovu zgrade DCK BiH u Sarajevu.

dck-bih06

Vi ste ovdje: Početak Novosti Crveni križ Španjolske među donatorima obnove zgrade DCK BiH u Sarajevu