Regionalna radionica o uporabi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa

U organizaciji MKCK – delegacija u BiH, u razdoblju od 06. do 07. listopada 2016. godine u Sarajevu je održana Regionalna radionica o uporabi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa. Na radionici su sudjelovala nacionalna društva (u daljnjem tekstu ND) i nadležne vlasti iz središnje i jugoistočne Europe.

Radionica je bila prilika za ramjenu mišljenja i postignuća, odnosno najboljih iskustava na polju uporabe i zaštite znaka raspoznavanja. Ispred strukture DCK BiH na radionici su sudjelovali: g-din Branko Leko, glavni tajnik DCK BiH; g-din Namik Hodžić, generalni sekretar CK FBiH; g-din Đoko Mihajlović, generalni sekretar CKRS; g-din Denis Šehanović, sekretar/tajnik CK/K Brčko distrikta BiH; g-đa Elvira Šišić, šef Službe traženja DCK BiH; g-đa Ivana Grujić, koordinator za programe i humanitarna pitanja DCK BiH; g-đa Nevenka Milanović, stručni suradnik za zdravstvo i socijalne poslove u CK FBiH; g-đica Azra Mešić, suradnik u stručnoj službi CK FBiH; g-đa Snježana Kovač, koordinator za razvoj, organizaciju, programske i pravne poslove CKRS; g-din Nemanja Zekić, koordinator programa priprema i odgovor na katastrofe CK/K Brčko distrikta BiH.
Ispred struktura vlasti radionici su nazočili: g-din Samir Šlaku, stručni savjetnik ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH; g-din Radomir Krunić, stručni savjetnik za civilno-vojne poslove Ministarstva odbrane BiH; g-din Sead Ušanović, odjeljenje za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH; g-din Milojko Grujičić, savjetnik ministra Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS; g-đa Biljana Avram, stručni savjetnik ispred Ministarstva rada i socijalne politike FBiH; g-đa Elma Sokić-Begović ispred Ministarstva zdravlja FBiH.
U uvodnom dijelu radionice sudionicima su se obratili g-din Željko Filipović, šef delegacije MKCK, g-din Branko Leko, glavni tajnik DCK BiH i g-đa Neda Dojčinović, pravni savjetnik MKCK.
G-din Filipović je istakao značaj uporabe i zaštite znaka Crvenog krsta/križa u realiziranju ključnih aktivnosti Pokreta CK i CP, posebno u oružanim sukobima i prirodnim katastrofama i važnost svih članica Pokreta CK i CP da kontinuirano radi na podizanju opće svijesti o ulozi i poštivanju znaka kako bi se izbjeglo nepravilno i neovlašteno korišćenje istog.
G-din Leko je u uvodnom izlaganju izrazio zadovoljstvo što se ova radionica održava u Sarajevu i naglasio da za DCK BiH nije mogao biti bolji trenutak za održavanje radionice na ovu temu uzimajući u obzir predstojeće aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o uporabi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva DCK BiH.
G-đa Dojčinović je sudionike upoznala sa ciljevima radionice. Opći cilj radionice je postići bolje razumijevanje izazova sa kojima se susreću države i članice Pokreta CK/CP u provedbi MHP, a specifični ciljevi su: pregled današnjeg značaja znaka i pravnog okvira; diskusija o trenutnoj situaciji i razmjena iskustva i prakse o uporabi, zlouporabi i zaštiti znaka u regiji; razmatranje najtežih problema i čestih pitanja u vezi sa zaštitom i uporabom znaka od strane države kao i drugih aktera i razgovor o budućim aktivnostima; bolje razumjevanje odnosa između poštivanja znaka i pristupa i zaštite u vezi pružanja medicinskih usluga u izvanrednim situacijama; osiguranje foruma za diskusiju o podizanju svjesnosti o zaštiti znaka.
Kroz dvodnevni rad radionice prezentirane su slijedeće teme: Izvori/povijest znaka; Današnji značaj znaka/značaj njegovog poštivanja; Uporaba znaka u svrhu zaštite; Uporaba znaka u svrhu raspoznavanja/obilježavanja pripadnosti osobe ili predmeta; Uloga ND u nadziranju uporabe (interna i vanjska); Domaće zakonodavstvo; Pravila Pokreta CK/CP za ND i njihova provedba; Zaštita znaka CK i zdravstvena zaštita u izvanrednim situacijama; Promocija i osvješćivanje javnosti o zaštiti znaka (razmjena ideja).
Predstavnici ND (Albanija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Makedonija, Kosovo*, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Slovenija) prezentirali su domaće zakonodovstvo, trenutno stanje provedbe i perspektive.
Kroz otvorenu i konstruktivnu raspravu svih sudionika radionice proizašle su značajne preporuke i zaključci za daljnje djelovanje. Preporuke i zaključci će biti dostupni naknadno.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Regionalna radionica o uporabi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa