Sajam znanja pod sloganom „Znanje nas štiti“

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Sarajevu je 13.10.2016. godine održan Sajam pod sloganom „Znanje nas štiti“.  Na Sajmu je predstavljen rad više od 20 domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, među kojima i struktura Društva Crvenog krsta/križa BiH, koje su nadležne i angažirane u sektoru upravljanja rizicima od katastrofa.

Sajam znanja su organizirali Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo sigurnosti BiH, uz podršku Ambasade Švicarske u BiH i predstavlja jedan u nizu koraka koje UN u BiH zajedno s Ministarstvom sigurnosti BiH poduzima u suradnji sa svim domaćim nadležnim institucijama kako bi se radilo na smanjivanju rizika od mogućih katastrofa i boljoj pripremljenosti za odgovor na nesreće. To pitanje je od izuzetne važnosti za BiH, čija se izloženost nepogodama pokazala tijekom 2014. godine, kada je pored gubitaka ljudskih života nastala materijalna šteta preko dvije milijarde eura.
Iako se BiH značajno oporavila od poplava, rizik od budućih katastrofa je prisutan, a brojno stanovništvo i dalje je ugroženo.
Cilj sajma jeste da se poveća svijest javnosti i razumijevanje opasnosti i rizika od katastrofa koji su specifični za BiH; da se predstave pristupi smanjenju rizika i spremnosti na nesreće; pokažu različite prakse smanjenja rizika i instrumenti za pružanje informacija o tekućim dešavanjima u ovom području i ojačaju partnerstva i suradnja svih nadležnih i zainteresiranih aktera.
Tijekom Sajma znanja su distribuirani informativni leci, brošure i analize koje se tiču oblasti smanjenja rizika od katastrofa, te je pokazana suvremena oprema koja se koristi za djelovanje u izvanrednim situacijama.
Brojnim posjetiteljima sajma su na pokaznoj vježbi svoje vještine pokazale ekipe prve pomoći strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH i pripradnici Federalne uprave Civilne zaštite. Pokazna vježba je održana u simuliranom minskom polju gdje se dogodio minski incident. Vježba je obuhvatila podizanje svijesti o opasnosti od mina, uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava, rad sa psima u razminiranju i potraga za nestalim osobama, izlaganje opreme timova za spašavanje kao npr. korištenje dronova u slučaju katastrofa i pri operacijama razminiranja, mapiranje pri operacijama spašavanja i pružanje prve pomoći ozlijeđenima.
Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa se na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obilježava od 1989. godine, kako bi se spriječio nastanak katastrofa i ublažile moguće posljedice.

Promotivni video „Znanje nas štiti“ - klik za pregled

Vi ste ovdje: Početak Novosti Sajam znanja pod sloganom „Znanje nas štiti“