Sastanak sa predstavnicom Švicarskog Crvenog križa/krsta u BiH

svicarski-ck-4.11.2016.-01

Dana 28.10.2016. godine u sjedištu Društva Crvenog križa/krsta BiH (DCK BiH) je održan sastanak sa g-đom Mihelom Hinić, šefom Kancelarije Švicarskog Crvenog križa/krsta (ŠCK) u BiH. Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali gosp. Branko Leko, Glavni tajnik DCK BiH i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent Glavnog tajnika DCK BiH.

Cilj sastanka je bio praćenje aktivnosti koje su inicirane kroz dosadašnju suradnju, a posebno nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji u junu/lipnju 2016. godine.
Na početku sastanka gosp. Branko Leko je predstavio aktivnosti na obnovi zgrade DCK BiH, nacionalnog spomenika. Istakao je kako su trenutno u toku radovi treće faze – uređenje unutrašnjeg prostora za smještaj Stručne službe, i naveo očekivanje preseljenja DCK BiH u svoje sjedište tijekom proljeća 2017. godine, kada će se tim povodom organizovati i svečana ceremonija. Takođe je potvrdio da se paralelno sa ovim odvijaju i aktivnosti po pitanju organizacionog razvoja sjedišta DCK BiH (rješavanje kadrovskih pitanja, izrada sistematizacije (novi naziv radnih mjesta, opisi poslova) za naredne dvije godine), što bi sve trebalo biti završeno do kraja 2016. godine. Gosp. Leko je potvrdio da Delegacija MKCK u BiH pruža finansijsku podršku DCK BiH za angažovanje pravnih konsultanata u pomenutim aktivnostima.

G-đa Mihela Hinić je čestitala Glavnom tajniku na uspješnom radu na obnovi zgrade i ponovno potvrdila da će ŠCK izdvojiti 20.000 CHF kao podršku obnovi zgrade DCK BiH. Takođe je naglasila da je predsjednica ŠCK g-đa Annemarie Huber-Hotz spremna da se osobno angažira i pruži pomoć Društvu CK BiH u rekonstrukciji sjedišta DCK BiH, zbog sličnosti oko ustroja dva sestrinska nacionalna društva. Takođe je najavila zainteresovanost ŠCK za pružanje podrške za poziciju koordinatora za djelovanje u katastrofama nakon što bude završena sistematizacija radnih mjesta, a posebno imajući u vidu značaj koordinacije u sjedištu DCK BiH za implementaciju aktivnosti DPP (pripravnosti za katastrofe)/DRR (rad na smanjenju opasnosti od katastrofa). Tom prilikom takođe je najavila proširenje broja organizacija CK na terenu koje će biti obuhvaćene implementacijom Projekta pripravnost i odgovora na katastrofe ŠCK, gdje je cilj projekta ojačati kapacitet lokalnih ogranaka CK i lokalnih zajednica izloženih riziku da se napravi koordinacijski mehanizam da djeluju zajedno u slučaju katastrofa, kao i uvježbavanje ekipa za odgovor na katastrofe. Po pitanju realizacije projekta ŠCK „Kućna njega i pomoć u kući“ najavljeno je da će od juna/lipnja 2017. godine u novoj projektnoj fazi učešće uzeti organizacije CK koje su prethodno učestvovale u implementaciji projekta (CK Grada Tuzla i CK općine Lukavac) uz uključivanje novih organizacija CK u regiji u kojoj djeluje ŠCK (sjeveroistočna BiH – npr. Šamac, Doboj, Posavina). Ključni elemenat za apliciranje od strane novih organizacija CK je da općina želi takvu vrstu usluge (osnivanje Centra za njegu i pomoć u kući; novi način u pristupu kućnoj njezi, korisnici dijelom plaćaju usluge; njegovateljice obučene prema obuci u Švicarskoj) i da može obezbjediti određenu podršku.

Težnja ŠCK je da se stvori kritična masa ovih općina sa novim sistemom Programa kućne njege, kako bi se iskustvo i dobra praksa mogli prenijeti na nova područja u BiH.
Na sastanku je dogovoreno da će DCK BiH, preko Kancelarije ŠCK u BiH, uputiti Pismo namjere u sjedište ŠCK, kojim će se potvrditi planirani koraci u implementacija aktivnosti za koje se traži podrška od strane ovog sestrinskog nacionalnog društva.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Sastanak sa predstavnicom Švicarskog Crvenog križa/krsta u BiH