Održana radionica o Strategiji i prioritetizaciji protuminskih akcija

radionica-strategije-protuminskih-akcija-04

U razdoblju od 07. do 11. studenog 2016. godine u Sarajevu održana je radionica o Strategiji i prioritetizaciji protuminskih akcija. Na radionici su sudjelovali ključni akteri protuminske akcije u Bosni i Hercegovini, predstavnici BHMAC-a, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH, Civilne zaštite, akreditovanih organizacija za upozoravanje na opasnost od mina, organizacije koje se bave pomoći žrtvama od mina i EUFOR-a.

Ispred strukture DCK BiH na radionici su sudjelovali g-đa Ivana Grujić, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina ispred DCK BiH, g-đa Snježana Kovač, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina ispred CKRS i g-din Senadin Kumro, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina ispred CKFBiH.

Radionica je održana na inicijativu Komisije za deminiranje koja je zamolila Međunarodni Ženevski centar za humanitarno deminiranje (GICHD) da pomogne u radionici sa ciljem pravljenja nacrta Strategije protuminskih akcija. Trenutna Strategija protuminskih akcija u BiH važi do 2019. godine, ali postoji dogovor da bi pregled strategije trebao bolje održavati trenutni sadržaj protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini i da bi to bilo od velike važnosti za realizaciju iste.

Glavni cilj radionice je bio da se napravi prikladna i realna Strategija protuminskih akcija koja precizno oslikava problem i kao takva može ojačati suradnju i podjelu informacija među ključnim akterima i poboljšati operativnu učinkovitost i efektivnost. Takva Strategija će olakšati ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine, proizašlih iz Otavske konvencije i Konvencije o kasetnoj municiji.

Sudionici radionice su imali priliku predstaviti svoja dostignuća u protuminskoj akciji, a stručni eksperti iz GICHD su se kroz metodologiju rada radionice fokusirali na strateško planiranje, informacijski menadžment i operativnu učinkovitost.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Održana radionica o Strategiji i prioritetizaciji protuminskih akcija