Predstavnici DCK BiH na radionici „Mogućnosti financiranja aktivnosti koje se odnose na migracije“: Odmaralište Crvenog križa Slovenije - Debeli Rtič

radionica-mogucnost-finansiranja-migracije04

Radionica „Mogućnosti financiranja aktivnosti koje se odnose na migracije“ koju je organizirala Kancelarija Crvenog krsta/križa pri EU zajedno sa Slovenačkim Crvenim križom održana je u periodu od 10-11.11.2016. godine u Dječijem odmaralištu Slovenačkog Crvenog križa „Debeli Rtič“ u Sloveniji.

Cilj radionice je bio da se predstave politike i prioriteti Evropske unije o azilu, migracijama i integraciji, kao i programi i fondovi EU relevantni za razvoj aktivnosti nacionalnih društava Crvenog krsta/križa koje se odnose na migracije, te pratećih aktivnosti vezanih za migracije (pružanje prve pomoći, psihosocijalna podrška, obnavljanje obiteljskih veza i drugo).
Na radionici su sudjelovali predstavnici nacionalnih društava Crvenog krsta/križa Austrije, Bosne i Hercegovine, Belgije, Bugarske, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Nizozemske, Hrvatske, Italije, Cipra, Litve, Mađarske, Njemačke, Portugala, Slovenije (predstavnici sjedišta i sekretari i volonteri lokalnih organizacija CK Ajdovščina, Grosuplje, Novo Mesto), Španjolske, Švedske, Velike Britanije, Malte kao i predstavnica Evropskog koordinacijskog komiteta za mlade i predstavnici Regionalne kancelarije za Europu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Fasilitatori radionice su bili gosp. Eberhard Lueder i g-đica Sabrina Le Noah, predstavnici Kancelarije Crvenog krsta/križa pri EU u Briselu.

Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) na radionici su sudjelovali gosp. Branko Leko, Glavni tajnik i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika.
Na početku radionice sudionoike je pozdravila Generalna sekretarka Crvenog križa Slovenije g-đa Renata Brunskole i predstavila aktivnosti Slovenačkog Crvenog križa, sa posebnim osvrtom na aktivnosti implementirane u oblasti migracija u prethodnoj 2015. godini. Tokom prvog dana radionice sudionicima je detaljno predstavljen dokument politike i prioriteti EU o azilu, migracijama i integraciji, te su kroz interaktivne radionice stekli određene vještine i sudjelovali u izradi mape uma za sljedeće programe i fondove EU: 1) Program pravo, jednakost i državljanstvo (REC), 2) Zdravstveni program EU, 3) Programi EU za migracije i integracije: Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), Fond za unutrašnju sigurnost (ISF), 4) Programi EU za socijalnu pomoć i inkluziju: Europski socijalni fond (ESF), Fond za europsku pomoć za najugroženije (FEAD) i 5) Erasmus plus (edukacija, trening, mladi, sport).
Drugog dana radionice održana je sjednica na temu: Rad na programima EU na državnoj razini u Sloveniji, čiji su fasilitatori bili mag. Simona Breščanski, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije (Fondovi AMIF i ISF), mag. Pina Stepan, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije (Fond AMIF), g-đa Polona Samec, Ministarstvo rada i porodice Republike Slovenije (ESF i FEAD) i gosp. Janez Škulj, MOVIT -Institut za razvoj mladih (Erasmus plus – finansijski instrument za promociju razmjene i mobilnosti u sektoru edukacije). Takođe je predstavljen program Interreg (za prekograničnu suradnju i razmjenu mladih). U drugom dijelu dana uslijedio je bazar ideja vezano za programe po pitanju migracija koje nacionalna društva Crvenog krsta/križa EU trenutno provode.

Tokom održavanja radionice gosp. Branko Leko je dana 11.11.2016. godine darovao krv u Bolnici u Izoli (što je 40. darovanje krvi Glavnog tajnika DCK BiH kao dobrovoljnog davaoca), želeći da se i tim humanim gestom darivanja krvi u Republici Sloveniji potvrdi prijateljska povezanost DCK BiH sa Slovenačkim Crvenim križom, u duhu humanih vrijednosti, principa i ideala koje promovira Međunarodni pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Posebnu zahvalnost za ovaj humani čin u ime Crvenog križa Slovenije uputila je g-đa Renata Brunskole, a čestitke je uputio i njen prethodnik na dužnosti Generalnog sekretara Crvenog križa Slovenije mag. Danijel Starman, a sadašnji direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Slovenije.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Predstavnici DCK BiH na radionici „Mogućnosti financiranja aktivnosti koje se odnose na migracije“: Odmaralište Crvenog križa Slovenije - Debeli Rtič