Održan radni sastanak na temu „Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini“

skrb-o-skrbnicima-201602

Centar za društvena istraživanja Analitika, u okviru projekta "Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Makedoniji i Bosni i Hercegovini", koji se implementira u partnerstvu sa Institutom za evropsku politiku iz Skoplja, provodi istraživanje na temu: "Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini".

Projekat se realizira uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji finansira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), Federalni odjel za inozemne poslove.

Istraživanje "Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini" se bavi aktuelnim uređenjem sistema dugoročne njege u Bosni i Hercegovini i vidovima podrške osobama kojima je dugoročna njega potrebna, poput starijih osoba, osoba sa hroničnim oboljenjima, osoba sa invaliditetom koje ne mogu brinuti o sebi i drugih. Istraživanje se posebno fokusira na neformalnu njegu i položaj neformalnih njegovatelja u sistemu dugoročne njege.

U sklopu istog projekta, dana 18.11.2016. godine u hotelu "Bristol" u Sarajevu održan je radni sastanak sa namjerom da se sagleda trenutno stanje u oblasti politika dugoročne njege u BiH iz perspektive različitih aktera, ohrabri razmjena iskustava te identificiraju mjere koje bi uzele u obzir potrebe i iskustva neformalnih njegovatelja i unaprijedile njihov položaj.

Radnom sastanku su prisustvovali: predstavnici Centra za društvena istraživanja Analitika, direktori i osoblje JU Centar za socijalni rad Zenica, Kupres, Jajce, Mostar, Tuzla i Trebinje, direktor i osoblje Doma za starije i nemoćne osobe "Miran san" iz Mostara, Sarajeva,Posušja i Ljubuškog, predstavnik Merhameta Sarajevo, predstavnik Caritasa Banja Luka, kao i predstavnik Centra za demenciju – Udruženje "AiR" Sarajevo. Ispred DCK BiH prisustvovali su: gosp. Zdravko Mioč, potpredsjednik DCK BiH i predsjednik Crvenog križa općine Kupres, gosp. Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Grada Tuzla i g-đica Žaklina Ninković, koordinator Programa "Briga o starijima" DCK BiH. Moderator radnog sastanka je bila g-đa Aida Malkić, ispred Centra za društvena istraživanja Analitika, a u uvodnom dijelu izlaganje su imali: ispred DCK BiH g-đica Žaklina Ninković (Sistem dugoročne njege u Bosni i Hercegovini: identificirani problemi i izazovi sa terena), ispred JU Centar za socijalni rad Trebinje g-đica Tanja Manojlović (Položaj neformalnih njegovatelja i mogućnosti za njihovo integriranje u sistem dugoročne njege) i ispred Caritasa Banja Luka g-đica Josipa Basta (Zanemarene potrebe neformalnih njegovatelja: Novčani dodatak ili usluge).

Na sastanku je predočeno da je segment dugoročne njege uglavnom zanemaren u oblasti socijalne zaštite u BiH. Postojeće mjere usmjerene su isključivo na osobe kojima je potrebna njega, a u vidu određenih novčanih naknada, smještaja u ustanove socijalne zaštite i pojedinih nenovčanih usluga. Uprkos njihovoj značajnoj ulozi u sistemu dugoročne njege, osobe koje pružaju nefomalnu njegu nisu prepoznate kao kategorija od važnosti u oblasti socijalne zaštite u BiH. Takođe su tom prilikom predstavljene i zajedno sa sudionicima razmotrene preporuke koje su proizašle iz istraživanja, odnosno razgovora sa pružaocima usluga iz različitih dijelova BiH, gdje je naglašeno da je potrebno sistemski riješiti položaj neformalnih njegovatelja u sistemu dugoročne njege.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Održan radni sastanak na temu „Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini“