Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo obišao zgradu DCK BiH koja se obnavlja

info-4-01

Dana 22.11.2016. godine na inicijativu Generalnog sekretara CK F BiH gosp. Namika Hodžića organizirana je posjeta i obilazak zgrade DCK BiH od strane ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo gosp. Mirvada Kurića sa suradnicima.

Također, u delegacoiji su bili i gosp. Nihad Kreševljaković, direktor Internacionalnog teatarskog festival MESS i gosp. Dino Mustafić, rukovoditelj Scene MESS-a, gosp. Namik Hodžić i g-đa Enaida Višo, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo.

O procesu obnove zgrade koji je uspješno je otpočeo 2014. godine, a nastavljen 2015. i 2016. godine u kojoj se očekuje dovršetak III faze obnove – “Uređenje djela enterijera I kata za smještaj Stručne službe DCK BiH” goste je upoznao Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko.
O aktivnostima i planovima predviđenim III fazom uvažene goste informirala je g-đa Zvjezdana Lalić, inžinjer za nadzor radova izrazivši i profesionalno i osobnio zadovoljstvo što je dio ovog uspješnog projekta.

Po završetku posjete zgradi uslijedio je kraći sastanak na kojem je ministar gosp. Mirvad Kurić potvrdio interes Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za osiguravanje podrške DCK BiH u obnovi zgrade, te da bi bivše Kino “Sutjeska” sa pratećim sadržajima bili prostor koji bi bio za potrebe Internacionalnog teatarskog festiivala MESS.

Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko je goste upoznao da je po Javnom pozivu kojega je objavilo DCK BiH u svibnju/maju 2016. godine, a koji se odnosi na moguće partnerstvo u obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu, u zadanom roku bila pristigla jedino prijava TOP LISTE NADREALISTA s čijim su predstavnicima već otpočeli pregovori. Nadalje, naglasio je da će uskoro biti održana sjednica Odbora za imovinu DCK BiH koji će biti obavješten i o ovoj današnjoj posjeti i iznesenim inicijativama (koje su uostalom bile pismeno izražene bez spominjanja mogućih korisnika i prije objavljivana Javnog poziva), kao i započetim razgovorima sa TOP LISTOM NADREALISTA, te će isti donijeti zaključke, preporuke i smjernice za Predsjedništvo, odnosno Predsjedništvo za Skupštinu DCK BiH u čijoj je nadležnosti donošenje odluka po pitanju imovine.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo obišao zgradu DCK BiH koja se obnavlja