Održana IV Konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine

info-1-01

U organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, i u suradnji sa Ujedinjenim nacijama u BiH te uz podršku Ambasade Švicarske u BiH u Sarajevu je dana 23. 11. 2016. održana IV konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine.

Konferencija je održana u velikoj Sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a ispred DCKBIH Konferenciji su prisustvovali gosp Branko Leko, Glavni tajnik DCKBIH i Edina Ahmagić, program koordinator DCKBIH.

Tema Konferencije je bila "Izgradnja svijesti o važnosti procjene rizika kao obaveznog koraka za razumijevanje između opasnosti, izloženosti i ranjivosti", a sve u cilju postizanja efikasne prevencije katastrofa. Konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija i organa BiH u oblasti procjene i smanjenja rizika od katastrofa, eksperti, predstavnici međunarodnih institucija i organizacija, ambasada i privatnog sektora. Konferenciju je otvorio Nj E Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH koji se u uvodnom govoru osvrnuo na značaj faze procjene rizika kao temelja svih narednih faza tj planova i programa odgovora na katastrofe.

Nj.E Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u BiH je govorila o promjeni pristupa UN- a prema katastrofama tj dolazi do promjene fokusa na procjenu rizika kao važnog segmenta prevencije i ublažavanja katastrofa. Procjena rizika se mora inkorporirati u sve postojeće programe pripreme i odgovora na katastrofe.

Gdja Sezin Sinanolgu, rezidentna koordinatorica UNa u BiH je istakla značaj samog procesa procjene rizika u toku kojeg je potrebno kombinirati naučna saznanja sa raspoloživim podacima. Istaknula je da ne postoji univerzalna formula za izradu procjene rizika, te da u BiH živi oko 500 000 osoba u rizičnim područjima a mnogi uopće ne znaju da su njihova područja rizična niti kako da se pripreme za potencijalne katastrofe. Nakon uvodnih govora, sudionike su kratko pozdravili direktor Republičke uprave CZ RS i Federalne uprave CZ .

Prvi predavač/prezentator je bio gdin Birger Kjer Hansen, zamjenik direktora u općini Taarbaek, Kraljevina Danska koji je iznio njihova iskustva u izradi procjene rizika na nivou opšćne. Interesantnu i korisnu prezentaciju je imala gdja Aida Hadžić Hurem koja je predstavila rad UNDP a, koji je uslijedio neposredno nakon poplava 2014 čiji je rezultat bio izrada software-a za izračunavanje rizika od klizišta i poplava. Konferencija je bila prilika za prvo javno predstavljanje ovog alata.(tool) Ovaj sistem za računanje rizika se već implementira u Doboju i Tuzli.

Ovim sofwareom omogućava se svim građanima da slobodno pristupe podacima o opasnostima u određenom području. Ovaj sistem uzima u obzir podatke o ugroženosti, kategoriji stanovništva itd i omogućava donosiocima odluka da brzo reagiraju i donesu odluke.

Sistem se sastoji iz 3 modula.
Modul 1: Stranica DRAS sadrži podatke kao što su : padavine, vrsta tla, rizici od poplava, klizišta itd....)
Modul2: Podaci o stanovništvu ( ugrožene kategorije, gustina naseljenosti...)
Modul 3: Izračunavanje rizika određene teritorije ( nije dostupan javnosti)

Prof. Draško Gajić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci je govorio o socijalnoj zaštiti i ugroženom stanovništvu te naglasio značajnu podršku UNICEF-a u aktivnostima na izradi priručnika za Centre za socijalni rad u slučaju izvanrednih stanja. Gosp. Branko Parla je govorio o stanju u oblasti procjene rizika u Federaciji BiH, a gosp. Drago Ristić, rukovodilac odsjeka za Civilnu zaštitu o načinu izrade i primjene procjene rizika na lokalnom nivou (grad Bijeljina), dok je gosp. Mustafa Bajić održao vrlo detaljnu prezentaciju o iskustvima u općini Gračanica i načinu izrade i primjene procjene rizika na lokalnoj razini. Gdja Beatrix Lehner je održala prezentaciju o iskustvima u izradi procjene rizika u gradu Amstettenu, Austrija. Gdja Lehner je direktorica gradskog vijeća Amstettena ali je s ponosom naglasila da je i volonter Crvenog križa. Predstavnici DCK BiH su nakon završetka Konferencije pozdravila gdju Lehner i izrazili zahvalnost Austrijskom CK na nesebičnoj pomoći našem uredu i narodnu BiH tokom poplava.

U upitniku dostavljenom od strane organizatora, predstavnici DCK BiH su sugerirali veću uključenost strukture DCK BiH u planiranju, kao i samoj prezentaciji svojih aktivnostina ovakvim i sličnim događajima. Na kraju Konferencije gosp. Almir Beridan, predstavnik Ministarstva sigurnosti – sektora za zaštitu i spašavanje je predstavio rad Platforme za smanjenje rizika od katastrofa BiH kao i web stranicu( čija izgradnja je još u toku) za smanjenje rizika od katastrofa. Ova stranica je od izuzetne važnosti za sve aktere u katastrofama jer omogućava pristup svim zainteresiranim ,kao i široj javnosti, relevantnim podacima, informacijama i dokumentima potrebnim kako za pripremu tako i za odgovor na katastrofe.

Web stranica:www.platformabh.ba

Vi ste ovdje: Početak Novosti Održana IV Konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine