Predstavnici DCK BiH na prezentaciji projekta Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma

podrsak-trajnim-rjesenjima-21.12.01

16.12.2016.godine u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu održana je završna prezentacija projekta "Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma". Ispred DCK BiH prezentaciji su nazočile g-đa Elvira Šišić, šef Službe traženja i g-đa Ivana Grujić, koordinator za programe i humanitarna pitanja.

Na samom početku prikazan je kratki film o projektu, njegovom nastanku, ciljevima i postignućima nakon čega je uslijedilo obraćanje g-đe Semihe Boravac, ministrice za ljuska prava i izbjeglice BiH i kopredsjedateljice Upravnog odbora projekta. U svom izlaganju g-đa Borovac se zahvalila svim partnerima projekta, kao i donatorima i naglasila značaj postignutih rezultata kroz multidisciplinarni pristup u rješavanju problema povratničke populacije i interno raseljenih lica napominjući da je ovo pitanje i dalje aktivno u Bosni i Hercegovini i da bi se metodologija korišćena u ovom projektu trebala iskoristiti u budućim projektima.

Završno izlaganje o projektu imali su i g-din Massima Mine, šef Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH i član upravnog odbora projekta, g-din Andrewa Maynea, regionalni predstavnik UNHCR-a za JIE i kopredsjedatelj Upravnog odbora projekta, kao i partneri u projektu.

Ukupna vrijednost projekta je 8.107.500 eura, od čega je sedam miliona financirala EU putem IPA 2012. Preostala sredstva od 1.107.500 eura osigurao je UNHCR. Projekt je realiziran u razdoblju od 2014. do 2016. godine od strane UNHCR-a, a u suradnji s partnerskim organizacijama: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Hilfswerk Austria International (HWA), Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD) i Vaša prava BiH (VP), uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko distrikta.

Na osnovu UNHCR-ove analize odlučeno je da se projekat realizira u općinama koje su identificirane kao prioriteti na osnovu ozbiljnosti i opsega problema sa kojima se susreću raseljena lica i povratnici i to: Bijeljina, Bosanski Petrovac, Derventa, Foča, Gradiška, Maglaj, Mostar, Prijedor, Živinice i Distrikt Brčko.

Projekat je imao za cilj da se uključe državne vlasti na svim razinama i civilno društvo u svim sektorima u jedan koordiniran i prioritetan plan za provedbu obveza koje su preuzeli u Revidiranoj strategiji Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, za identifikaciju i rješavanje preostalih prepreka u iznalaženju rješenja za najugroženije raseljene i povratničke obitelji, da se pruži pomoć za najmanje 2.400 ugrožena interno raseljena lica i povratnika u Bosni i Hercegovini, uključujući i žene – žrtve rata, u pronalaženju rješenja za socijalne i ekonomske izazove sa kojima se trenutno susreću, i to kroz blisku suradnju sa lokalnim zajednicama i vlastima, civilnim društvom i projektnim partnerima.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Predstavnici DCK BiH na prezentaciji projekta Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma