Održan trening na temu „Sphere“ standardi i njihova primjena u katastrofama

izvjestaj-sa-treninga-03

Na poziv Karitasa u BiH, u razdoblju od 14. do 16. 12. 2016. godine predstavnica DCKBiH je sudjelovala na treningu pod nazivom „Sphere standardi i djelovanje u kriznim situacijama“, koji je održan u Centru za pastoral mladih Karitasa, Sarajevo. Voditeljice treninga  su bile uposlenice Karitasa, gdja Dijana Muzička i gdja Sanja Horvat, koje su prošle Sphere trening.

 Cilj treninga je bio:

- upoznati sve sudionike sa Sphere standardima i njihovom primjenom;
- upoznati se sa osnovnim načelima na kojima se temelje Sphere standardi;
- poznati se sa konceptom uključivanja krajnjih korisnika u sve segmente djelovanja u kriznim situacijama.

Sphere standardi su definirani 2015. godine i objedinjeni pod nazivom Sphere project. Osmišljeni su iz potrebe da se definira jedinstvena metodologija i načini i vidovi pružanja pomoći u raznim katastrofama. Na međunarodnoj razini formiran je Odbor za ove standarde čija je članica i Međunarodna Federacija CK i CP. Na razini naše države, formirana je fokalna grupa za Sphere standarde čiji su članovi Ministarstvo sigurnosti HiH, Karitas i Društvo Crvenog krsta/križa BiH.

Treningu su nazočili predstavnici vladinih i ne vladinih organizacija BiH: Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave CZ, Civilne zaštite Republike Srpske, Karitasa Mostar, Karitasa BiH,  Save the children i drugih. Svi polaznici treninga su dobili Sphere priručnik i uručen im je certifikat kojim se potvrđuje njihovo sudjelovanje na treningu.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Održan trening na temu „Sphere“ standardi i njihova primjena u katastrofama