Konferencija „Aktivno starenje kao kultura življenja“

konferencija-aktivno-starenje-01

Crveni križ Grada Zenica je, u okviru projekta „Starost može biti drugačija“ podržanog od Društva Crvenog krsta/križa BiH i Crvenog križa Italije, a koji se provodi u suradnji sa Gradskom upravom i Udrugom umirovljenika, dana 19.12.2016. godine u Domu umirovljenika u Zenici organizirao Konferenciju „ Aktivno starenje kao kultura življenja“.

Na Konferenciji su se okupili predstavnici Crvenog križa ZDK, JU "Centar za socijalni rad", Udruge umirovljenika Zenica, Gradske uprave, Doma za starija lica Zenica, doma umirovljenika, Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, Insituta za zdravlje i sigurnost hrane. Ispred Radne grupe Programa „Briga o starijima“ Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) sudjelovale su g-đa Ljiljana Gluhović, koordinator za zdravstvo CKRS i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju DCK BiH, koja je prezentirala program „Briga o starijim osobama“.

Na Konferenciji je takođe predstavljena „Studijska analiza aktivnog starenja u funkciji unaprjeđenja zdravlja i samostalnog života pojedinca“ izdavača Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, autorice Dr.doc.sc. Nusrete Kepeš.
Tom prigodom o radu zeničkih ustanova koje vode skrb o starijima govorio je gosp. Samir Hrustić, predstavnik Centra za socijalni rad. G-đa Jadranka Mikić je govorila o podršci i pomoći korisnicima u okviru usluga zeničkog Doma za starija lica, a aktivnosti Doma umirovljenika u Zenici je predstavio gosp. Emil Brnić, ravnatelj ove ustanove.

Na Konferenciji su donešeni sljedeći zaključci:
- Uspostaviti potpunu suradnju među svim subjektima koji na bilo koji način daju podršku starijim osobama;
- Zajednički nastupiti prema onim subjektima koji kreiraju politiku pomoći starijim osobama;
- U izradu dokumenta uključiti predstavnike osoba trećeg doba;
- Razmotriti mogućnost institucionalizacije programa „Kućna njega“ Crvenog križa Grada Zenica u partnerstvu sa Gradskom upravom i JU „Centar za socijalni rad“;
- Sačiniti bazu korisnika koji su nepokretni, žive sami i slično;
- Sačiniti bazu korisnika koji nemaju zdravstveno osiguranje;
- Na adekvatan način upoznati korisnike o mogućnostima prava na zdravstveno osiguranje preko JU Centar za socijalni rad;
- Poduzeti aktivnosti na priznavanju volonterskog rada u programu skrbi za stara lica kao svojevrsne prakse;
- U narednih pet (5) godina oživjeti još 10 klubova za starija lica po mjesnim zajednicama.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Konferencija „Aktivno starenje kao kultura življenja“