Održan radni sastanak vezano za terensku vježbu zaštite i spašavanja

terenska-vjezba-18-01-17-01

Na inicijativu Glavnog tajnika DCK BiH gosp. Branka Leke dana 16.01.2017. godine u sjedištu DCK BiH je održan radni sastanak sa gosp. Samirom Huseinbašićem, šefom Odsjeka za strukturu i obuku pri sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Sekretarom Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Namikom Hodžićem.

Glavna tema sastanka bila je NATO EADRCC terenska vježba otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017” u suorganizaciji NATO EADRCC (Euroatlanski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe) koja je prihvaćena Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Zaključkom Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vježba će se izvoditi na području Tuzlanske županije u periodu 25.-28.09.2017. godine, a prethoditi će joj dvije planske konferencije u Tuzli (Glavna planska konferencija, 06.-09.03.2017. godine i Finalna planska konferencija, 15.-18.05.2017. godine).

Tijekom sastanka gosp. Samir Huseinbašić, kao Izvršni direktor vježbe ispred Bosne i Hercegovine je u glavnim crtama predstavio Generalni scenarije Vježbe (kojega je uz Odluku o prihvatanju organizacije i izvođenja NATO EADRCC vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017” u EAPC formatu donesenoj od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 28.09.2016. godine i Zaključak Predsjedništva Bosne i Hercegovine o prihvatanju Odluke Vijeća ministara i davanja suglasnosti za pripremu i izvođenje Vježbe usvojenim 03.11.2016. godine, podijelio predstavnicima strukture DCK BiH.

Gosp. Leko i gosp. Hodžić su zahvalili gosp. Huseinbašiću na detaljnim informacijama vezanim za planiranu vježbu, te naglasili da je vrlo bitno po pitanju sudjelovanja strukture DCK BiH uvažavanje iste, te pitanja koordinacije.

Zaključeno je da će se u narednom periodu DCK BiH blagovremeno obavještavati o svim aktivnostima vezanim za Vježbu, a od strane Glavnog tajnika DCK BiH iznesena je ideja da se minimalno tromjesečno održavaju sastanci na razini tajnika/sekretara entitetskih organizacija Crvenog križa/krsta, Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Glavnog tajnika DCK BiH, te pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u cilju bolje koordinacije u slučaju stvarnih događaja i potreba za aktivnosti (posebno veće elementarne nepogode).

Vi ste ovdje: Početak Novosti Održan radni sastanak vezano za terensku vježbu zaštite i spašavanja