Radna posjeta predstavnika Švicarskog Crvenog križa (ŠCK) u BiH

radna-posjeta-CK-2

Predstavnici Švicarskog Crvenog križa (ŠCK) u BiH g-đa Mihela Hinić, šef Kancelarije ŠCK u BiH i g-đa Serafina Ninić, koordinator projekata, dana 23.02.2017. godine posjetili su sjedište Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH).

Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali predsjednik mr Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija o realiziranim aktivnostima koje su inicirane kroz dosadašnju suradnju, a posebno nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji u lipnju 2016. godine.

Tom prilikom gosp. Branko Leko je predstavio aktivnosti međunarodne suradnje DCK BiH, koje su aktuelizirane u periodu veljača – ožujak 2017. godine kroz intenzivne diplomatske aktivnosti sa ambasadama u BiH, kao i aktivnosti na obnovi zgrade DCK BiH, nacionalnog spomenika. Posebno je naglasio da Glavna skupština DCK BiH, kao i partneri u Pokretu a posebno MFDCKiCP i MKCK čvrsto stoje iza Predsjedništva i menadžmenta DCK BiH i daju punu podršku realizaciji Plana restrukturiranja Stručne službe DCK BiH, a MKCK i MFDCKiCP pružaju i financijsku podršku u angažiranju renomirane pravne agencije. Takođe je istakao kako je ovo jedno intenzivno razdoblje koje će biti krunisano očekivanim preseljenjem DCK BiH u svoje sjedište tijekom proljeća 2017. godine, kada će se tim povodom organizirati i svečana ceremonija na koju će, pored brojnih drugih, biti pozvani predstavnici 10-15 sestrinskih nacionalnih društava.

Mr Rajko Lazić je naglasio da se paralelno sa redovnim odvijaju i aktivnosti po pitanju organizacionog razvoja sjedišta DCK BiH (reorganizacija Stručne službe, izrada sistematizacije radnih mjesta), sa ciljem racionalizacije i povećanja efikasnosti, kao i financijske konsolidacije, što je ujedno i strategija rukovodstva DCK BiH za ovo mandatno razdoblje. Mr Lazić je izrazio zadovoljstvo sa uspostavljanjem partnerskih odnosa sa nacionalnim društvima, međunarodnom suradnjom DCK BiH i potvrdio da postoji sinergija i jedinstvo Predsjedništva, koje daje podršku Glavnom tajniku za aktivnosti koje su strateške, te je u svemu posebno istakao važnost doprinosa osoblja i volontera u ispunjavanju humanitarnog mandata DCK BiH.

G-đa Mihela Hinić je uputila čestitke na uspješnom radu na obnovi zgrade DCK BiH i izrazila zadovoljstvo ovim velikim postignućem, uz nadu da će se iznaći sredstva za njenu potpunu obnovu. Po pitanju realizacije projekta ŠCK „Kućna njega i pomoć u kući“ i njegove komponente „Aktivno starenje“ najavljeno je da će od lipnja 2017. godine u novoj projektnoj fazi sa trajanjem do kraja 2020. godine učešće uzeti organizacije CK koje su prethodno sudjelovale u implementaciji projekta (CK Grada Tuzla i CK općine Lukavac), kao i CK općine Gradačac („Aktivno starenje“), uz uključivanje novih organizacija CK u regiji u kojoj djeluje ŠCK (sjeveroistočna BiH). Ključni elemenat za apliciranje od strane novih organizacija CK je da općina želi takvu vrstu usluge i da može osigurati određenu podršku.

Težnja ŠCK je da u ovoj fazi bude veća uključenost i koordinacija sjedišta DCK BiH, stoga je najavljena zainteresovanost ŠCK za pružanje podrške DCK BiH, imajući u vidu važnost izrade Strategije za starije osobe, kao i standarda za pružanje usluga kućne njege, kako bi se iskustvo i dobra praksa mogli prenijeti na nova područja u BiH. Tom prilikom takođe je najavljeno da će u listopadu 2017. godine započeti II faza Projekta pripravnost i odgovora na katastrofe ŠCK, gdje je cilj projekta ojačati kapacitet lokalnih ogranaka CK i lokalnih zajednica izloženih riziku i da se napravi koordinacijski mehanizam za zajedničko djelovanje u slučaju katastrofa.

Na sastanku je posebno izraženo zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom sa ŠCK na području Tuzlanskog kantona, te je iskazana želja da se aktivnosti ŠCK prošire i na druga područja u cijeloj državi, kroz posebne projekte, kako bi se održao princip jedinstva. Takođe je dogovoreno da će DCK BiH uputiti pismo u sjedište ŠCK, kojim će se potvrditi planirani koraci u implementaciji aktivnosti i zatražiti najavljena podrška u iznosu od 20.000 CHF za obnovu zgrade DCK BiH.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Radna posjeta predstavnika Švicarskog Crvenog križa (ŠCK) u BiH