Prijem delegacije DCK BiH u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

prijem-dckbih-u-veleposlanstvu-republike-hrvatske-u-bih-4

Nastavljajući aktivnosti na polju međunarodne suradnje, dana 06.03.2017. godine u Sarajevu je održan sastanak delegacije DCK BiH sa predstavnicima Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali predsjednik mr Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković, a ispred Veleposlanstva Republike Hrvatske prisustvovali su Nj.E. Ivan Del Vechio, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik i gosp. Pero Bilušić, prvi tajnik.

Na sastanku je predstavljen proces obnove zgrade DCK BiH, nacionalnog spomenika kulture, koji se odvija pod patronatom Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, a podijeljen je u više faza obnove. Naglašeno je da je cilj uprave i menadžmenta u mandatnom razdoblju 2014-2018. godine da se postigne pravna i financijska konoslidacija DCK BiH, i prvenstveno da se sjedište DCK BiH useli u svoju zgradu, te je objašnjeno da se uz podršku sestrinskih nacionalnih društava, uključujući i Hrvatski Crveni križ planira kupiti namještaj i oprema, gdje će svaka prostorija dobiti ime po njenom donatoru.

Zatim je, pored prezentiranih informacija o pravnoj osnovi DCK BiH, detaljno predstavljena organizaciona šema cjelokupne strukture, nivoi koordinacije i subordinacije, uključujući i aktivnosti koje se redovno provode na ispunjavanju humanitarnog mandata Društva i zakonom mu dodijeljenih ovlašćenja operativno realiziranih preko entitetskih organizacija Crvenog krsta/križa i Crvenog krsta/križa Brčko distrikta BiH.

Tom prilikom je istaknuto da je pitanje povrata imovine DCK BiH u Republici Hrvatskoj (objekat Dječijeg odmarališta u Lozici kod Dubrovnika) od životnog značaja za DCK BiH, kao mogućnost ubiranja prihoda za socijalne programe, te da je ovo pitanje planirano od strane DCK BiH da se kandidira prema Ministarstvu za ljudska prava i i izbjeglice BiH uz očekivanje da se isto uvrsti kao jedna od točaka očekivane zajedničke sjednice Vlada dvije države. Iako je svojevremeno razmatrana mogućnost pokretanja sudske tužbe, istaknuto je da je stav rukovodstva DCK BiH da se ovo pitanje treba riješiti diplomatskim putem. Takođe je potvrđeno da je 01.03.2017. godine u Zagrebu održan radni sastanak Glavnog tajnika DCK BiH gosp. Branka Leke sa Izvršnim predsjednikom Hrvatskog Crvenog križa gosp. Robertom Marktom uz iznesenu zamolbu Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa za podršku DCK BiH u daljim aktivnostima na povratu njegove imovine u Republici Hrvatskoj. Posebno je istaknuto da je u nekoliko navrata rukovodstvo DCK BiH, zajedno sa predstavnicima Regionalne kancelarije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za Evropu, obišlo objekat Dječijeg odmarališta (koji se sastoji od nekoliko zgrada i plaže, a zapušten je i niko ne koristi) i planira se da, nakon završenog uspješnog povrata Društva u posjed ove imovine, osoblje i volonteri DCK BiH odmah pristupe akciji čišćenja i uređenja objekta, odnosno pripreme za stavljanje u funkciju koja bude za to određena. Spomenuto je također da je dio imovine u Lozici u vlasništvu Crvenog križa općine Novo Sarajevo.

Nj.E. Ivan Del Vechio je potvrdio da je ovo obostrano pitanje, u smislu povrata sakralne imovine Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, te da je potrebno pripremiti katalog uzajamnih potraživanja. Mišljenja je da je dobar put da se pitanje razmotri na zajedničkoj sjednici Vijeća Ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, te je dodao da će o tome informirati Vladu Republike Hrvatske.

Uz zahvalnost na prijemu, potvrđeno je da će biti upućen poziv predstavnicima Veleposlanstva Republike Hrvatske za prisustvo na predstojećoj svečanoj ceremoniji koja će biti upriličena povodom preseljenja Stručne službe DCK BiH u svoje sjedište, te je uručen prigodan promotivni materijal o aktivnostima DCK BiH.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Prijem delegacije DCK BiH u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini