Regionalni direktor MKCK za Evropu i Centralnu Aziju u posjeti BiH

regionalni-direktor-mkck-za-evropu-u-posjeti-bih-1

Dana 08. marta 2017. godine u prostorijama delegacije MKCK u BiH održan je sastanak glavnog tajnika DCKBiH, gosp. Branka Leke, generalnog sekretara CKRS, gosp. Ðoka Mihajlovića i generalnog sekretar CKFBiH, gosp.Namika Hodžića, sa gosp.Patrikom Vialom (Patrick Vial), regionalnim direktorom Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) za Evropu i Centralnu Aziju, te gosp. Željkom Filipovićem, šefom delegacije MKCK u Bosni i Hercegovini i g-đom Zoricom Lučić, odgovornom osobom za suradnju delegacije MKCK u Bosni i Hercegovini.

Gospodin Leko je uvažene suradnike iz MKCK upoznao sa prioritetnim aktivnostima DCKBiH, počev od intenzivnih napora da se privede kraju obnova dijela zgrade Crvenog krsta/križa u Sarajevu i omogući useljenje Stručne službe u svibnju 2017. Time će se prije svega ostvariti puno bolji uslovi za rad, finansijska ušteda i podići vidljivost i ugled Crvenog križa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pored toga je skrenuo pažnju na tekući proces reorganizacije sjedišta DCKBiH i izmjena i dopuna Zakona DCKBiH, što se radi uz punu podršku MKCK, a u cilju efikasnijeg rada, poboljšanog pozicioniranja kod vlasti i bolje finansijske osnove za rad Crvenog križa. Naglasio je do sada postignute rezultate rada Crvenog križa u programima Upozoravanje na opasnost od mina i Obnavljanje porodičnih veza koji se sprovode uz kontinuiranu punu podršku MKCK.
Gosp. Ðoko Mihajlović i gosp.Namik Hodžić su izrazili zadovoljstvo dugogodišnjom suradnjom sa MKCK, uz apel da se ona i nastavi, a posebno u pravcu institucionalnog jačanja Crvenog križa i pozicioniranja kod vlasti i donatora. Sadašnja finansijska kriza je pokazatelj da vlasti na svim nivoima ne prepoznaju dovoljno ulogu i značaj DCKBiH kao najveće humanitarne organizacije u BiH.

Gosp. Patrik Vial je naglasio da MKCK izuzetno cijeni ukupni doprinos čitave strukture DCKBiH prije svega u pružanju psihosocijalne i drugih vidova podrške porodicama nestalih osoba iz proteklog rata, kao i na podizanju svijesti od zaostalih mina i neeksplodiranih sredstava. Izrazio je zadovoljstvo potvrđenom suradnjom i otvorenim dijalogom delegacije MKCK i DCKBiH koji treba nastaviti i jačati. Okruženje, izazovi i uslovi rada se generalno mijenjaju za sve humanitarne organizacije, uključujući i za MKCK, što zahtijeva prilagodljivost i kapacitet da budemo prepoznatljiviji od drugih, ne samo kod vlasti nego i kod javnog i privrednog sektora koji postaje sve važniji za namicanje finansijskih sredstava.

Gosp. Željko Filipović je naglasio da MKCK ostaje spreman da podrži dalje jačanje DCKBiH, počev od kapaciteta za komunikaciju, kako unutar kompleksne strukture tako i sa vanjskim akterima, što je ključ za pozicioniranje, prepoznatljivost i povećanje finansijske stabilnosti i kapaciteta za humanitarnu akciju.

Vi ste ovdje: Početak Novosti Regionalni direktor MKCK za Evropu i Centralnu Aziju u posjeti BiH