Historija i tradicija

Na prostorima Bosne i Hercegovine prvi oblici organizovanja Crvenog križa pojavljuju se 1914. godine. Tada formirana organizacija zvala se Bosansko-hercegovačko društvo za pomoć i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba i imala je identične ciljeve kao i Crveni križ.

Originalna zgrada CKDržava Bosna i Hercegovina, poštujući historijski identitet i kontinuitet Crvenog križa BiH, potvrdila je dugogodišnje djelovanje organizacije  Zakonom o upotrebi i zaštiti znaka i  naziva Društva Crvenog krsta/križa BiH (Službeni glasnik BiH br. 11/02) i Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/o4.).

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu DCKBiH) sastavni je dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (u daljem tekstu Pokret) priznato od Međunarodnog komiteta Crvenog križa (u daljem tekstu MKCK) 08.05. 2001. godine i primljeno u članstvo Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (u daljem tekstu MFDCKiCP) 07. 11. 2001. godine.       

Zakonskim i statutarnim odredbama definisano je da je DCKBiH humanitarna organizacija građana BiH priznata i ovlaštena da u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, a u skladu sa načelima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, ostvaruje određene humanitarne ciljeve, zadatke i javna ovlaštenja u oblasti zdravstveno- prosvjetnog rada i socijalne zaštite, Službe traženja i drugih programskih aktivnosti.  
DCKBiH je jedina organizacija Crvenog križa koja djeluje na cijeloj teritoriji BiH, a čine ga Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni krst Republike Srpske i Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH.
S ciljem nadgradnje unutrašnjeg uređenja, Skupština DCKBiH je u maju 2006. godine usvojila revidirani Statut, po kojem se uvode pozicije generalnog sekretara, jednog predsjednika i dva potpredsjednika DCKBiH. Ove odredbe Statuta, čija je provedba još u toku,  doprinijeće potpunom definisanju uloga uprave i menadžmenta.

Zgrada u sadašnje vrijemeDCKBiH ima moderne i najširoj javnosti prepoznatljive i prihvaćene programe. Sa jedinstvenom mrežom organizacija Crvenog križa i volonterima koji su temelj organizacije DCKBiH samostalno ili u partnerstvu sa vladinim institucijama ili drugim nevladinim humanitarnim organizacijama, bilo je pokretač i realizator niza aktivnosti koje su odgovorile na potrebe najugroženijih kategorija stanovništva

Vi ste ovdje: Početak O nama Historija i tradicija