U razdoblju od 20-22.03.2019. godine i dana 25.03.2019. godine, organizirana je terenska posjeta organizacijama Crvenog krsta/križa koje su odabrane kao lokacije za formiranje Mobilnih timova u sklopu Hitnog apela (u daljem tekstu HA).
U posjeti i razgovorima sa rukovodstvima organizacija Crvenog krsta/križa bili su gosp. Branko Leko, koordinator Hitnog apela (HA), g-đica Žaklina Ninković, asistent koordinatora HA i koordinator za međunarodnu suradnju u DCK BiH, te gosp. Shamsudin Muhidinov, menadžer za djelovanje u katastrofama IFRC-a u Centralnoj Aziji – sada osoba za podršku DCK BiH u implementaciji HA.

Dana 20.03.2019. godine, po dolasku u Bihać - u večernjim satima je održan sastanak sa gosp. Dorijanom Klasnićem, predstavnikom UNHCR-a te su od istoga dobivene važne informacije o njihovim, kao i aktivnostima drugih UN agencija i inozemnih organizacija koje su uključene u aktivnosti na pružanju podrške migrantima na području Unsko-sanskog kantona.

Tokom terenskih posjeta održani su sastanci sa predstavnicima organizacija Crvenog krsta/križa. Na sastancima se razgovaralo o trenutnoj situaciji na terenu, kao i o procedurama o realizaciji Hitnog apela.