U Neumu je, u hotelu Grand , u organizaciji Hilfswerk International, održana prva konferencija na temu „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“ . Konferencija je održana u razdoblju od 10-11. travnja i ujedno je predstavljala prvi veći značajan događaj za sve učesnike u projektu Evropske Komisije pod istim nazivom „Akcija protiv diskriminacije starijih osoba“ a čiji je nosilac – implementator projekta Hilfswerk International. Partneri u projektu su: Društvo Crvenog krsta/križa BiH , Partnerstvo za javno zdravstvo, Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE, BIH institucije i opštine/gradovi.

Konferencija je okupila veliki broj učesnika iz cijele BiH a predavači su bili eksperti za ovu oblast iz Austrije, Hrvatske i Srbije, (panel I) i predstavnici državnih i entitetskih ministarstava koji su predstavili lokalne politike protiv diskriminacije po osnovu godina (panel II).

Drugi dan konferencije je bio posvećen prezentacijama predstavnika opština/ gradova , udruženja penzionera i centara za zdravo starenje kao i projektnih partnera na temu rada sa starijim osobama. Predstavnici DCKBIH su predstavili svoje programe koji uključuju starije osobe sa posebnim osvrtom na program Kućne njege. Tom prilikom predstavljeni su podaci o broju korisnika i volontera kućne njege, rezultatima, stečeno iskustvo u radu sa osobama starije dobi ali i problemi sa kojima se ovaj program trenutno suočava.

U vremenu između dvije sesije, Predstavnici DCKBIH su potpisali deklaraciju „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“