Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u sastavu generalni sekretar mr Rajko Lazić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara g-đica Žaklina Ninković učestvovali su na Drugom sastanku lidera nacionalnih društava jugoistočne Evrope u okviru Mreže „Komšije pomažu prve“, održanom u periodu od 04-05. juna 2019. godine u Sofiji, Bugarskoj.

Domaćin sastanka je bio Bugarski Crveni krst/križ, a na sastanku su uzeli učešće predsjednici, generalni sekretari, koordinatori za međunarodnu saradnju i koordinatori za djelovanje u katastrofama sljedećih nacionalnih društava CK/CP: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Italije, Kipra, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Turske, kao i predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) - Sekretarijata u Ženevi i Regionalne kancelarije za Evropu, sjedišta MKCK u Ženevi i Regionalne delegacije u Beogradu, šef Kancelarije CK pri EU u Briselu i šef Sekretarijata DPPI za jugoistočnu Evropu. Ovaj sastanak Mreže „Komšije pomažu prve“ se, kroz diskusije i razmjenu iskustava, fokusirao na jačanje članstva, kapaciteta, zajedničkih aktivnosti i promovisanje saradnje i dobre prakse kroz regionalne godišnje vježbe odgovora na katastrofe u regiji jugoistočne Evrope. Na sastanku su predstavljeni regionalni trendovi u djelovanju MFDCKiCP u katastrofama, kao i integracija aktivnosti obnavljanja porodičnih veza u pripremu i odgovor na katastrofe, primjena Modela sigurnijeg pristupa MKCK, te saradnja sa civilnom zaštitom u okviru inicijative DPPI. Takođe su predstavljene ažurirane informacije o radu Upravnog odbora MFDCKiCP, informacije o predstojećim Statutarnim sastancima i 33. Međunarodnoj konferenciji 2019. godine, za koju će članovi Mreže pripremiti i potpisati jednu zajedničku obavezu.
Na sastanku je pripremljen prijedlog revidiranog djelokruga rada Mreže „Komšije pomažu prve“, te je usvojen Plan akcije za naredni dvogodišnji period, a takođe je upriličena svečanost potpisivanja povodom prijema novih članova Mreže (CK Kipra, CK Slovenije, Poljski CK, CK Srbije i CP Turske), kao i posmatrača (Češki CK, Italijanski CK i Slovački CK). Takođe su donešeni Zaključci u kojima se, između ostalog, predlaže pružanje pomoći Društvu CKBiH i CK Kipra u humanitarnom odgovoru vezano za migracijsku krizu sa kojom se suočavaju ova dva nacionalna društva.

Drugi sastanak lidera nacionalnih društava jugoistočne Evrope u okkviru Mreže je bio prilika da delegacija DCK BiH održi brojne bilateralne sastanke sa sestrinskim nacionalnim društvima CKiCP, kao i sa predstavnicima Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu, na kojima su predstavljene trenutne aktivnosti kao i izazovi u odgovoru na migrantsku krizu u BiH.