U periodu od 10-12.07.2019. godine u posjeti Društvu CK BiH u Sarajevu je boravila predstavnica Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP g-đa Seija Tyrninoksa, šef tima za podršku klasteru zemalja centralne i jugoistočne Evrope.

Tokom dvodnevne posjete su vođeni razgovori sa generalnim sekretarom DCK BiH mr Rajkom Lazićem vezano za realizaciju aktivnosti u okviru Hitnog apela za odgovor na migrantsku krizu u BiH, provedbu prioritetnih programskih aktivnosti uz podršku MFDCKiCP kao i projektnih aktivnosti uz podršku MFDCKiCP i Italijanskog Crvenog krsta/križa, te planove u narednom periodu, uključujući i kompletnu obnovu zgrade sjedišta DCK BiH – nacionalnog spomenika u svrhu kreiranja preduslova za samo-održivost nacionalnog društva, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje sjedišta nacionalnog društva.

Dana 10.07.2019. godine organizovan je sastanak sa gosp. Peter Van der Auweraertom, šefom Misije IOM-a u BiH, na kojem se razgovaralo o podršci aktivnostima mobilnih timova DCK BiH u pružanju humanitarne pomoći izbjeglicama i migrantima u BiH van privremenih prihvatnih centara, saradnji na poboljšanju vidljivosti i promocije Crvenog krsta/križa u zajedničkom radu na provedbi aktivnosti pripreme i distribucije hrane u privremenim prihvatnim centrima.

Dana 11.07.2019. godine održan je sastanak sa gosp. Marijanom Baotićem, pomoćnikom ministra bezbjednosti BiH gdje se razgovaralo o ulozi i aktivnostima DCK BiH kao pomoćnog organa vlastima BiH na humanitarnom polju po pitanju migrantske krize u BiH, trenutnoj situaciji u okviru pružanja humanitarne pomoći izbjeglicama/ migrantima u BiH, potrebama i izazovima sa kojima se DCK BiH suočava u radu na terenu. Tom prilikom posebno je istaknuta zahvalnost DCK BiH na dobroj saradnji ostvarenoj sa Ministarstvom bezbjednosti BiH.

Tokom ove značajne posjete potvrđena je strateška opredijeljenost Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu u nastavku pružanja sveobuhvatne podrške strukturi DCK BiH, uključujući i podršku g-đe Seija Tyrninoksa u svojstvu akreditovanog novog šefa Delegacije MFDCKiCP u BiH.