Prva edukacija i obuka volontera u okviru projekta ”Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina” održana je u prostorijama Crvenog krsta Banja luka 29 oktobra 2019 godine. Predavač je bila Prof.dr Nusreta Kepeš čije predavanje je obuhvatilo teme: javno zagovaranje s ciljem promjene slike o starima, načini otklanjanja predrasuda I diskriminaciji starijih osoba, informiranje starijih osoba o njihovim pravima, programi međugeneracijske solidarnosti, značaj izrade baze podataka starijih osoba, modeli i primjeri dobre prakse i druge slične teme.

Edukaciji je prisustvovalo 52 volontera među kojima najveći broj volontera gradske organizacija CK Banja Luka i predstavnici više udruženja penzionera, studenti i učenici srednjih škola.
Edukaciji su prisustvovali svi predstavnici partnerskih organizacija u projektu: ispred DCKBIH Edina Ahmagić, koordinator projekta AAA I Ljiljana Gluhović, projektni koordinator ispred CKRS, a ispred HWI, Azema Avdušinović, projekt menadžer i Gorana Podinić, asistent na projektu.

Pored partnerskih organizacija, edukaciji su prisustvovali i predstavnici Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske te Centra za socijalni rad Republike Srpske.
Projektom su planirane četiri radionice s ciljem da se obuči 200 volontera u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru I Brčkom. Ova mreža volontera će biti osposobljena za pružanje poboljšanih usluga kućne njege, usluga zagovaranju za ljudska prava starijih osoba i drugih sličnih usluga.

Projekat finansira Evropska komisija a nosilac projekta je organizacija Hilfswerk International u partnerstvu sa Društvom Crvenog krsta/križa BiH, Partnerstvom za javno zdravlje I Udruženjem za pomoć I razvoj HAJDE.