Predstavnici Švajcarskog Crvenog krsta/križa (ŠCK) iz sjedišta u Bernu, tokom svoje posjete u Bosni i Hercegovini dana 04.02.2020.godine održali su sastanak sa rukovodstvom strukture DCKBiH. Domaćin sastanka je bio Crveni križ Federacije BiH, a na sastanku se razgovaralo o planovima za implementaciju programa „Zdravlje i briga“, implementaciju pripreme i odgovora na katastrofe, implementaciju razvoja nacionalnog društva i o partnerstvu u ovim oblastima intervencije. Takođe je bilo riječi o namicanju sredstava i uslovima za partnerstvo i podršku ŠCK u budućnosti, kao i o nužnosti jasno definisane Vizije partnerstva za period 2021.-2024. i važnosti jasno definisanih Uloga i odgovornosti unutar strukture DCK BiH.