Dana 13.02.2020.godine održana je Šesta sjednica Predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa BiH. Predsjedništvo DCK BiH imenovalo je Komisije DCKBiH za Međunarodnu saradnju, Službu traženja, Organizacioni razvoj, Rad sa mladima i Zdravstveno-socijalnu djelatnost. Usvojen je Plan rada i Finansijski plan za 2020.godinu.

Na sjednici je donesena Odluka o osnivanju „Komunikacijskog centra za krizne situacije“ na nivou DCKBiH. Predsjedništvo je također informisano o aktivnostima Međunarodne saradnje i o aktivnostima iz oblasti zbrinjavanja migranata. Usvojen je zaključak o pokretanju internih Procedura za izmjene i dopune Zakona o CKBiH, Zakona o upotrebi i zaštiti Znaka CK BiH i Statuta CK BiH. Donesena je Odluka da se definiše uloga strukture DCKBiH u akcijama solidarnosti.