Dana 16.03.2020. godine u Kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu održan je sastanak sa šefom Kancelarije SZO u Bosni i Hercegovini dr. Victorom Olsavszky i dr Mirzom Palo, nacionalnim profesionalnim službenikom za pripravnost za vanredne zdravstvene situacije na nivou BiH i Međunarodne zdravstvene propise.

Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali: generalni sekretar mr Rajko Lazić, generalni sekretar CKRS Đoko Mihajlović, koordinator mladih i asistent za javno-zdravstveni program CKFBiH Jasmin Nikšić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković.
Na sastanku se razgovaralo o aspektima moguće saradnje između DCK BiH i SZO, imajući u vidu i aktivnosti DCK BiH u odgovoru na pandemiju koronavirusa – COVID-19.

Na sastanku su donešeni sljedeći zaključci:
1) Predstavnici Kancelarije SZO u BiH će dostaviti u DCK BiH prezentacijske module koje koriste za obuku predstavnika Ministarstva zdravlja/zdravstva vezano za pandemiju koronavirusa, a koje će DCK BiH adaptirati prema svojim potrebama.

2) Ispred Međunarodne saradnje Društva CK BiH će biti dostavljen dokument u Kancelariju SZO u BiH sa prijedlogom lokacija za održavanje obuka za članove Mobilnih timova DCK BiH, kao i partnere DCK BiH (Danski savjet za izbjeglice, Granična policija BiH itd.), navodeći predviđeni broj učesnika, imena (broj) fasilitatora i troškovnik za održavanje obuke (sala, ručak, kafe pauza).

3) Predstavnici Kancelarije SZO u BiH će dostaviti informacije o održavanju pomenutih obuka od strane DCK BiH u sve Zavode/Institute za javno zdravstvo (entitetske i regionalne/kantonalne) kako bi predstavnik ovih Zavoda za javno zdravstvo mogao prisustvovati obukama i podijeliti važne informacije učesnicima (npr. kome se obratiti u slučaju pojave simptoma infekcije koronavirusom).