Završena je vanredna sjednica Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini.

Sjednica je organizirana nakon odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da proglasi stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa i da aktivira Koordinaciono tijelo.

Predsjedavajući Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje je ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, a članovi su devet predstavnika Vijeća ministara BiH, pet predstavnika Vlade Republike Srpske, pet predstavnika Vlade Federacije BiH i dva člana Vlade Brčko distrikta BiH.

Sjednici je prisustvovao i g-din Rajko Lazić, generalni nsekretar DCKBiH. Tom prilikom istakao je aktivnosti koje struktura DCKBiH sprovodi u odgovoru na pandemiju koronavirusa, kao i ativnosti u odgovoru na migransku krizu.