Dana 15.07.2020.godine održan je sastanak sa Ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH g-dinom Milošem Lučićem. Sastanku su prisustvovali g-din Rajko Lazić, generalni sekretar DCKBiH, g-din Elmir Camić, šef delegacije MKCK u BiH, g-đa Neda Dojčinović, pravni savjetnik MKCK u BiH. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj, ali i unapređenju buduće saradnje. Crveni krst kao i mnoge druge humanitarne organizacije je u nadležnosti Ministarstva koje svake godine iz svog budžeta izdvaja grant DCKBiH u iznosu od 150.000 KM.

Imajući u vidu da je DCKBiH bilo intenzivno uključeno u sve aktivnosti vladinog i nevladinog sektora tokom pandemije koronavirusa, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je sa DCK BiH potpisalo Memorandum o saradnji s ciljem poboljšanja saradnje na planu pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika u Bosni i Hercegovini.

Ministar Lučić je istakao da će se i u budućnosti tražiti rješenja kako bi se povećao iznos sredstava koji će biti uplaćivani DCKBiH jer su oni jedna od ključnih humanitarnih organizacija u pružanju pomoći kako izbjeglicama i raseljenim licima, tako i svim drugim kategorijama stanovništva kojima je pomoć potrebna.