Centralni događaj susreta između austrijske ambasadorice Ulrike Hartmann i Rajka Lazića, generalnog sekretara Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, 22. jula 2020. godine u Sarajevu, bila je simbolična primopredaja austrijske novčane pomoći Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine povodom širenja virusa Korona, u visini od EUR 200.000. Prilikom susreta je naročito bilo riječi o upotrebi ovih sredstava od strane Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Upotreba austrijskih sredstava pomoći

  • Austrijske donacije će u prvom redu pomoći grupama stanovništva u Bosni i Hercegovini koje su u stanju naročite socijalne potrebe, prije svega Romima i migrantima. Sredstva će najvećim dijelom služiti prevenciji, odnosno usporavanju širenja virusa Korone, reduciranju stope smrtnosti od virusa Korone, održavanju pristupa elementarnoj socijalnoj pomoći i ublažavanju socio-ekonomskih posljedica pandemije.
  • Osim prevencije virusa Korone, ova pomoć treba da posluži i sprječavanju drugih infekcija kao što su upala pluća, hepatitis A, dizenterija i kolera.
  • Odabrane porodice iz romske populacije, osim toga, treba da dobiju i podršku u formi transfera gotovine za zadovoljavanje osnovnih higijenskih potreba.

Implementacija počinje 1. avgusta 2020. godine.

Austrijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu koja je već realizovana

  • Austrija je ranije već, putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije (UCPM), uručila sredstava pomoći kao podršku za vrijeme krize tokom pandemije virusa Korone u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 40.000 EUR (deke, setovi posteljine, paketi sa sredstvima za higijenu, zaštitne rukavice i sredstava za dezinfekciju).
  • Austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg je, dodatno, ponudio Bosni i Hercegovini preuzimanje i tretman u Austriji za tri pacijentkinje/pacijenta kojima je potrebna intenzivna njega.
  • Austrijska ambasada je u aprilu 2020. godine sakupila donacije austrijskih preduzeća u Bosni i Hercegovini i zahvaljujući tim sredstvima bilo je moguće da se 120 tablet-kompjutera uruči kao donacija za 12 škola širom Bosne i Hercegovine u svrhu pomoći pri realizaciji on-line nastave.
  • Austrijska ambasada, osim toga, od maja ove godine podržava on-line Savjetovalište za žene, koje realizuje Akademija za žene, a koje ženama u Bosni i Hercegovini nudi besplatnu profesionalnu psihoterapeutsku pomoć.
  • Jednom privatnom donatorskom inicijativom Austrijskog Crvenog krsta, koju je inicirala bosanskohercegovačka dijaspora, dosada je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine doznačeno 8.000 EUR, primarno za nabavku paketa sa sredstvima za higijenu za ljude u stanju naročite socijalne potrebe, kao i za narodne kuhinje. Ova akcija i dalje traje i odvija se putem linka: call for donations for BiH.
  • Nadalje, brojna austrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini sudjelovala su u individualnim donatorskim akcijama, kako bi u ovim teškim vremenima pružili podršku stanovništvu Bosne i Hercegovine.

Austrijska pomoć za Zapadni Balkan povodom krize izazvane virusom Korona

Zajedno sa sadašnjom podrškom Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine Austrija je preko Austrijske razvojne agencije (ADA) Međunarodnoj Federaciji Društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) stavila na raspolaganje ukupno 1.000.000 EUR-a za dalju pomoć u borbi protiv virusa Korone za države Zapadnog Balkana: Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.