U sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine dana 22.09.2020.godine održan je Radni sastanak predstavnika strukture DCKBiH sa članicama Pokreta koje su prisutne u BiH. Sastanku su prisustvovali g-din Husein Kličić, predsjednik DCKBiH, g-din Rajko Lazić, generalni sekretar DCKBiH, g-đa Snježana Kovač, generalni sekretar CKRS, g-din Namik Hodžić, generalni sekretar CKFBiH, g-din Denis Šehanović, sekretar CKBDBiH, g-din Elmir Camić, šef delegacije MKCK u BiH,g-đa Mihela Hinić, šef delegacije Švajcarskog CK u BiH i g-din Suat Sokullu, šef delegacije Turskog Crvenog polumjeseca u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o podršci partnera u osnaživanju Stručne službe DCKBiH koja će doprinijeti efikasnijoj realizaciji redovnih programskih aktivnosti i zajedničkih projekata.

Zaključeno je da se na slijedećem sastanku užeg rukovodstva strukture DCKBiH (predsjednik i potpredsjednici DCKBiH, generalni sekretar DCKBiH, generalni sekretari entitetskih organizacija CK i sekretar CKBDBiH) usaglase radna mjesta, posebni uslovi za ista, kao i potreban broj izvršilaca kako bi se mogao pripremiti novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji će predložiti na usvajanje Predsjedništvu DCKBiH. Po usvajanju Pravilnika od strane Predsjedništva DCKBiH pokrenut će se Konkursna procedura za popunu radnih mjesta. Odabrani kandidati će proći probni rad koji podrazumjeva praćenje rezultata rada od strane rukovodstva DCKBiH i članica Pokreta.

Članice Pokreta u BiH istakle su spremnost u podršci DCKBiH u osnaživanju Stručne službe DCKBiH koja će prvenstveno zavisiti od kvalitetnog izbora kadrovskih rješenja i pozvali su rukovodstvo DCKBiH da se u što kraćem vremenskom roku pristupi rješavanju ovih pitanja.