09102020 1

Dana 08.10.2020. godine kompanija Coca-Cola u Bosni i Hercegovini predstavila je virtuelno treću Studiju o socio-ekonomskom uticaju Coca-Cole u BiH u 2019. godini. Studija je obuhvatila direktan uticaj i doprinos Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo, ali i indirektan doprinos koji se ostvaruje saradnjom s partnerima. Ukupna vrijednost direktnog i indirektnog uticaja Coca-Cole u obliku plata, poreza i dobiti u 2019. godini iznosila je 186 miliona KM, što čini 0,5% BDP-a Bosne i Hercegovine. Osim toga, Coca-Cola indirektno podržava još 146 miliona KM u ekonomiji Bosne i Hercegovine. Direktno i indirektno podržava stvaranje 97 miliona KM poreskih prihoda države, odnosno 52% ukupnog doprinosa dodane vrijednosti Coca-Cole u Bosni i Hercegovini su porezi. Kao takva, ova kompanija daje znatan doprinos ekonomiji i društvu BiH.

Prezentaciju je pratio i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac koji je kazao da se zalaže za politiku zaštite domaće proizvodnje, zbog čega želi naglasiti činjenicu da Coca-Cola gotovo 90 posto proizvoda koje plasira na BiH tržištu proizvodi u Bosni i Hercegovini.

Nakon predstavljanja rezultata Studije koja objašnjava Coca-Colin doprinos bosanskohercegovačkoj privredi, te uticaj njenog dugogodišnjeg poslovanja u Bosni i Hercegovini na napredak društva u cjelini, održana je i panel diskusija u kojoj su sudjelovali Aida Soko, ekonomska ekspertica i savjetnica premijera FBiH, Vjekoslav Vuković, predsjedavajući Vanjsko trgovinske komore BiH, Nihad Imširović, izvršni direktor Konzuma B-H i Rajko Lazić, generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH).

Tom prilikom je generalni sekretar DCKBiH mr Rajko Lazić naglasio da, ako spojimo društvo i odgovornost, onda društveno odgovorna kompanija ima dužnost prema sebi, drugima, društvenoj zajednici - sa krajnjim zajedničkim ciljem – podizanje kvaliteta života ljudi koji žive na tom prostoru. Takođe je istakao da su vremena iza nas pokazala da je Coca-Cola istinski prijatelj DCKBiH što se dokazalo nakon poplava 2014. godine, a što se potvrđuje i u vremenu pandemije COVID-19: u odgovoru na COVID-19 DCKBiH je podržano od Coca-Cole sa 100.000 USD. Ova donacija je realizovana na teritoriji BiH kroz projektne aktivnosti - konkretno radi se o nabavci 22 tunela za dezinfekciju koji su dodijeljeni entitetskim organizacijama CK, a koje su ih ustupile Domovima zdravlja. Uz tunele obezbjeđena su i dezinfekciona sredstva i zaštitna oprema za stanovništvo i za rad volontera, kao i druga oprema neophodna za rad na terenu. „Ono što želim da istaknem jeste da Crveni krst ne radi samo u katastrofama, mi smo organizacija koja ima širok krug aktivnosti i programa, a u svim tim aktivnostima fokus je na čovjeku. Zato i ne čudi dobra saradnja sa kompanijom Coca-Cola, sa kojom dijelimo ove osnovne vrijednosti.

Mi smo tu radi zajednice“, poručio je generalni sekretar DCKBiH i uputio zahvalnost kompaniji u ime cjelokupne strukture DCKBiH, osoblja i volontera za doprinos Coca-Cole u odgovoru CK nakon poplava 2014. godine i ove godine u vrijeme pandemije COVID-19.