psp trening split 1

Na poziv Hrvatskog Crvenog križa i Regionalnog ureda za Evropu Međunarodne Federacije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, predstavnici Društva CKBIH su učestvovali na treningu trenera pod nazivom „Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama“.

Ovaj Međunarodni trening je održan u periodu od 21. - 24. marta 2017. u Splitu, Hrvatska, u hotelu Park. Naše Nacionalno Društvo su predstavljali : gdja Edina Ahmagić, program koordinator ispred DCKBIH, Gdja Vihorka Tomas, šef Službe traženja ispred CKFBIH i gosp. Dušan Kulušić, sekretar CK Stanari, ispred CKRS.a.
Pored učesnika iz naše zemlje ovom treningu su prisustvovali i predstavnici Nacionalnih društava: Italije, Švedske, Norveške, Latvije, Grčke, Kipra, Bugarske, Španjolske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

Predavači na treningu su bili istaknuti stručnjaci iz oblasti psihosocijalne podrške i psihijatrije : gosp. Jeyathesan Kulansingham, delegat za zdravstvo, IFRC, gdja Sirry Thormar, istaknuti stručnjak za psihosocijalnu podršku iz Referentnog centra za psihosocijalnu podršku IFRC i volonterka Islandskog Crvenog križa, te delegati Ureda za Evropu IFRC , Caroline Haga, Mahesh Gunasekara, Lisa Maria Estdahl Akero i Teresa Mary Hanley.

Tokom četiri dana treninga obrađene su teme iz oblasti psihosocijalne podrške sa posebnim fokusom na kontekst migracija a to su:
- Migracije - sadašnji trendovi, uloga Nacionalnih društava u migracijama.
- Šta je to krizni događaja - psihosocijalna podrška u krizama
- Pristupi i vrste intervencija
- Stres, uloga i proces žaljenja u krizama /kontekstu migracija
- Komunikacija u migracijama
- Procjena potreba PSP kao ključnog elementa u izradi PSP plana rada
- Uključenost zajednice i odgovornost prema istoj

Trening je uključivao i teme koje nisu vezane samo za krize a to su:

- Spolno zasnovano nasilje i zaštita djece
- Psihosocijalna prva pomoć i podržavajuća komunikacija

U toku treninga učesnici su dobili i praktičan zadatak - izrada 3 minutnog video klipa (na smart telefonu) kojim bi predstavili neku aktivnost iz vlastitog iskustva. Naša delegacija je imala zapaženu video prezentaciju.
Zadnji dan treninga je bio u postupnosti posvećen Simulacijskoj vježbi - simuliranje prijema migranata koji su se iskrcali na obalu. Ova vježba je održana na plaži Bačvice ispred hotela.

Naši predstavnici su iskoristili ovu priliku da u pauzama između predavanja razgovaraju o razvoju programa psihosocijalne podrške u BiH i o potencijalnoj stručnoj i tehničkoj podršci IFRC u tom cilju.