sastanak u ministarstvu sigurnosti bih 1

Na inicijativu Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) dana 28.03.2017. godine održan je sastanak u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine na kome su predstavljene trenutne programske aktivnosti DCK BiH, posebno aktivnosti u okviru obnavljanja porodičnih veza (OPV), kao i aktuelnosti Ministarstva sigurnosti BiH po pitanju migracija.

Sastanku su ispred DCK BiH prisustvovali glavni tajnik gosp. Branko Leko, šef Službe traženja g-đa Elvira Šišić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković. Ispred Sektora za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine sastanku su prisustvovali gosp. Marijan Baotić, pomoćnik ministra i gosp. Mustafa Pašalić, šef Odsjeka za prihvat i program.

Na sastanku se razgovaralo o zajedničkim ciljevima i principima, o humanitarnom postupanju u radu koje je zasnovano ne samo na međunarodnim Konvencijama, nego i na Zakonu o azilu u BiH, te su razmijenjene informacije važne za obostranu saradnju.

Naglašeno je, da kontak sa članovima porodice spada u osnovne ljudske potrebe i prava.
OPV je specifična djelatnost, koja se odvija u okviru opšteg odgovora Crvenog krsta/križa na humanitarne potrebe u hitnim situacijama, kao dio usluga Crvenog krsta/križa.

Ovom prilikom gosp. Baotić i gosp. Pašalić su upoznati sa učešćem predstavnika DCK BiH na predstojećoj Godišnjoj konferenciji šefova službi traženja Nacionalnih društava EU „Obnavljanje porodičnih veza“ u Oslu, Norveškoj (u periodu od 05-07.04.2017. godine), te o dosadašnjim aktivnostima na nivou Pokreta u vezi sa OPV-om u migracijama (iskustva Nacionalnih društava EU koji su suočeni sa velikim prilivom migranata / Balkanska ruta), te o pripremnim aktivnostima DCKBIH i Službe traženja sa specifičnim aktivnostima OPV-a.

Nakon obostrano predstavljenih aktivnosti, dogovoren je modalitet efikasnije saradnje u narednom periodu, te je potvrđeno da Sektor za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine prepoznaje DCK BiH sa svojom strukturom kao partnera za podršku u humanitarnoj oblasti rada.