pobjednici drzavnog takmicenja misli mine 2

U organizaciji Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) je 07.04.2017.godine u Sarajevu održano VIII državno takmičenje/natjecanje “Misli mine” za učenike osnovnih škola iz čitave zemlje.

Pobjednik takmičenja/natjecanja bila je ekipa OŠ Vuk Karadžić iz Bijeljine, ali su svi učesnici pokazali visok nivo znanja, što će doprinijeti njihovom sigurnom ponašanju u minski ugroženim područjima. Takmičenje/natjecanje je pratila i izložba odabranih likovnih i literarnih radova na temu opasnosti od mina.

Od općinskog do državnog nivoa, kroz takmičenja/natjecanja godišnje prođe preko 25.000 učenika iz čitave BiH, a u samom finalu je učestvovalo šest pobjedničkih ekipa sa entitetskih takmičenja/natjecanja. Kroz ove aktivnosti učenici na interaktivan način saznaju više o minskoj opasnosti i kako da se zaštite od iste.

Rad sa djecom je važan dio programa Crvenog krsta/križa na upozoravanju od opasnosti i smanjenju rizika od mina, a on obuhvata i edukaciju poljoprivrednika, lovaca, povratnika i stanovništva u minski zagađenim područjima. Mreža od preko 50 instruktora Crvenog krsta/križa, obučenih i akreditiranih od strane Centra za protuminsku akciju BiH, djeluje na području čitave zemlje. U sklopu programa je između ostalog postavljeno preko 500 upozoravajućih znakova i sagrađeno 13 sigurnih igrališta za djecu.

Državno takmičenje/natjecanje je realizovano uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa, a za osvježavajuće napitke pobrinula se kompanija Coca-Cola.

Plasman ekipa na VIII državnom takmičenju/natjecanju je:
1. OŠ Vuk Karadžić, Bijeljina
2. OŠ Sveti Sava, Istočno Sarajevo
3. OŠ Nikola Tesla, Derventa
4. OŠ Suljo Čilić, Jablanica
5. OŠ Čavnik, Bužim
6. OŠ Ustikolina, Ustikolina.