evaluacija dm projekta svajcarskog ck 1

Glavni tajnik Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković su dana 28.04.2017. godine boravili u posjeti Orašju, gdje su sudjelovali u procjeni uspješnosti do sada implementiranog projekta Švicarskog Crvenog križa (ŠCK) "Upravljanje rizicima od katastrofa na razini zajednica".

Zajedno sa partnerima, ŠCK implementira ovaj projekat u odabranim mjesnim zajednicama općine Orašje, opštine Šamac i Brčko distrikta BiH u periodu od 1. studenog 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine. Cilj projekta je da se poboljša upravljanje rizicima od katastrofa u odabranim lokacijama i zajednicama koje su izložene katastrofama, a prije svega poplavama. U sklopu projektnih aktivnosti obavljena je i evaluacija, a svoja razmišljanja, provedene aktivnosti i utiske vezano za dosadašnju implementaciju pomenutog projekta predstavnici cijele strukture DCK BiH podijelili su sa gosp. Robertom Rootsom, evaluatorom iz Engleske. Nakon što je u periodu od 24-28.04. 2017. godine anketirano preko stotinu osoba (predstavnici strukture DCK BiH, vlasti na lokalnoj razini, civilne zaštite i drugih aktera), dana 28.04.2017. godine organizirana je i radionica na kojoj su sudionicima iz strukture DCK BiH i ŠCK preneseni rezultati evaluacije projekta, kroz SWOT analizu. Tom prilikom posebno je naglašeno da način na koji je zamišljen projekat "Upravljanje rizicima od katastrofa na razini zajednica" može poslužiti kao model koji će se kasnije širiti i na druga područja u BiH, a što daje garanciju da cijela struktura želi da se poprave aktivnosti vezano za djelovanje u katastrofama.Takođe je naglašeno da Crveni križ ima svoju ulogu u djelovanju u katastrofama, ali treba biti realan u tome šta se može postići, i  da je potrebno određeno vrijeme da ova organizacija od posebnog interesa nađe svoje mjesto u sistemu zaštite i spašavanja, prvenstveno kroz zakonsku osnovu.