rezultati trece faze projekta restauracije zgrade drustva crvenog kriza u sarajevu 2

U organizaciji Društva Crvenog krsta/križa BiH, Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, i u suradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH, 11.05.2017.godine prezentirani su rezultati treće faze projekta restauracije zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH u Sarajevu u enterijeru ovog nacionalnog spomenika BiH.

Trećom fazom projekta, koja je obuhvatila radove parcijalne sanacije enterijera zgrade, stekli su se uvjeti za povratak rukovodstva i Stručne službe Društva Crvenog krsta/križa BiH u svoje sjedište,  odakle će moći rukovoditi narednim fazama radova koji će rezultirati da ovaj nacionalni spomenik bude u potpunosti obnovljen. Najveća donacija za obnovu zgrade osigurana je iz Specijalnog fonda američkih ambasadora i iznosi 187.700 USA (oko 334.829 KM).  Osim Ambasade SAD-a, od 2014. do 2017. restauraciju su pomogli i Italijanski Crveni križ s 84.477 eura (165.222 KM), Ministarstvo kulture i sporta FBiH s 10.000 KM, Struktura Crvenog križa Federacije BiH sa 16.400 KM i Društvo Crvenog krsta/križa BiH s 23.577 KM.

Prezentacija rezultata radova, organizirana je sredinom mjeseca svibnja kada se obilježava Tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, tako da je i to bio povod da Društvo Crvenog krsta/križa BiH prezentira mnogobrojne aktivnosti koje provode u okviru Svjetskog dana i Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Na prezentaciji rezultata projekta i aktivnosti u okviru Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, novinarima su se obratili Nj.E. Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a u BiH; Amir Pašić, član Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika i Rajko Lazić, predsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH.

"Bila sam ovdje prije dvije i po godine i sretna sam što vidim progres u obnovi zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH. Iz ambasadorskog fonda osigurali smo čišćenje ruševine, a 2015. godine osigurali smo 120.000 dolara za unutrašnje popravke i sada je taj prostor ponovo stavljen u funkciju. Vrlo je prikladno što danas govorimo o obnovi onoga što ova zgrada predstavlja za društveni život grada. Mnogi su mi pričali da je ova zgrada prije rata predstavljala jedan od centara društvenog života i nadam se da će ona to ponovo postati", rekla je ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack.

Predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Amir Pašić istakao je da zgrada Društva Crvenog križa BiH treba uživati najveći stepen zaštite. "Ova zgrada pripada naslijeđu arhitektonskog stila moderne i djelo je arhitekte Helena Baldasara koji je posao dobio konkursom 1928. godine. Ova povijesna građevina je podignuta u sklopu izgradnje objekata Društva Crvenog krsta u Kraljevini Jugoslaviji u periodu između dva svjetska rata. Ovaj događaj je poziv svim institucijama i ljudima dobre volje da se radi na rehabilitaciji oštećenih i ugroženih spomenika", rekao je Pašić.

Rajko Lazić, predsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH u svom izlaganju zahvalio se donatorima koji su učestvovali u dosadašnjoj obnovi zgrade Crvenog križa naglasivši da se korak po korak, godinu po godinu, fazu po fazu obnove, za protekle tri godine uspjelo osigurati 550.028,50 KM za obnovu, a uz to osigurana je i donacija Španskog Crvenog križa u iznosu od 15.000,00 EUR-a što će u narednom periodu biti iskorišteno za nabavku namještaja i neophodne opreme  za prostorije. „Obavili smo u posljednje tri godine  i niz sastanaka na niz adresa unutar BiH (na nivou Države, entiteta, kantona, Grada Sarajeva),… ali za sada bez konkretne podrške u aktivnostima obnove našega sjedišta. Vrijeme koje je pred nama će pokazati hoće li se napokon domaće institucije – one kojima je to obaveza, uključiti u ovaj proces“.