predstavljanje globalnog sporazuma o migracijama 01

Misija Međunarodne organizacije za migracije – Agencije UN-a za migracije i Regionalno predstavništvo Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice za jugoistočnu Evropu su dana 11.05.2017. godine u hotelu „Holiday“ u Sarajevu organizirali sastanak na kome je predstavljen Globalni sporazum o migracijama.

Konsultacije o ovom sporazumu su započele u Bosni i Hercegovini na skupu koji je okupio predstavnike vlasti, nevladinog sektora, akademske zajednice i privatnog sektora i prvi je u nizu planiranih sastanaka koji će biti organiziran za područje zapadnog Balkana. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) sastanku je prisustvovala g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika.

Unapređenje koordinacije o migracijama, utvrđivanje načela, obaveza i zajedničkih stavova te okvira za sveobuhvatnu međunarodnu suradnju o pitanju migranata i mobilnosti ljudi namjera je Globalnog sporazuma za sigurne, organizirane i regularne migracije, koji bi trebalo da bude usvojen naredne godine. Usvajanje Globalnog sporazuma o migracijama je definirano Njujorškom deklaracijom o izbjeglicama i migrantima koju su članice UN-a usvojile u rujnu 2016. godine.     

Tom prilikom prisutnim su se obratili rezidentni koordinator UN-a u BiH g-đa Sezin Sinanoglu, ministar sigurnosti BiH gosp. Dragan Mektić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH g-đa Semiha Borovac, subregionalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije za zapadni Balkan Peter Van der Auweraert, regionalni predstavnik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu g-đa Anne-Christine Eriksson, a zatim je više informacija o Globalnom sporazumu o migracijama  predstavila g-đa Francesca Bonelli ispred UNHCR-a za BiH.  

Ministar sigurnosti BiH gosp. Dragan Mektić je posebno naglasio da se migracije mogu posmatrati i sa pozitivnog aspekta, kao nešto što globalno može koristiti čovječanstvu, a ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH g-đa Semiha Borovac je potvrdila da BiH podržava usvajanje Globalnog sporazuma o migracijama.

Kako je na sastanku istaknuto BiH i zapadni Balkan imaju značajna iskustva u oblasti migracija (interno raseljene osobe uslijed rata, elementarnih nepogoda…), koja mogu biti korisna u razgovorima na svjetskoj razini o ovoj temi.