medjunarodna radionica 1

U Gerijatrijskom centru u Sarajevu u periodu od 23-24.05.2017. godine održana je Međunarodna radionica za pripremu izrade projekta vezano za zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba.

Na Radionici su sudjelovali profesori sa Univerziteta iz Trondhajma (Norveška), Dablina (Irska), Beograda (Srbija), Zagreba (Hrvatska), Podgorice (Crna Gora) i Sarajeva (BiH) kao i predstavnici civilnog sektora iz Srbije (Crveni krst Srbije), Hrvatske (Crveni križ Zagreb, Zaklada „Zajednički put“, Crne Gore (Udruženje medicinskih sestara) i BiH (Gerontološki centar Sarajevo, Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH)).  Ispred DCK BiH na Radionici je uzela učešće Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i Programa briga o starijima.

Radionica je imala za cilj analizu situacije vezano za zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba u pomenutim zemljama, kao i definiranje koraka za izradu projekta koji će se baviti edukacijom studenata univerziteta i volontera Crvenog krsta/križa po pitanju rada sa starijim osobama i detekciji slučajeva zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba, te izradu pedagoškog materijala na ovu temu.

Ovo je bila prva u nizu radionica i sastanaka koji će uslijediti u narednom periodu, a u okviru druge faze projekta planirano je aplicirati i za izradu istraživanja na temu zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba, kao i razmjenu studenata, osoblja i volontera na međunarodnoj razini.