13 sjednica predsjednistva 1

U prostorijama CK F BiH u Sarajevu dana 25.05.2017. godine održana je 13. sjednica Predsjedništva DCK BiH pod predsjedavanjem Predsjednika gosp. Rajka Lazića.

Pored članova Predsjedništva, sjednici je prisustovao Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko i Financijski menadžer g-đa Azra Bričić.

Nakon razmatranja i usvajanja Zapisnika i realizacije zaključaka sa 12. sjednice Predsjedništva DCK BiH, tijekom višesatne rasprave po točkama Dnevnog reda, doneseni su sljedeći zaključci, odluke, prihvaćene informacije :
-    Prihvaćeni su:
a) Prijedlog plana rada DCK BiH za 2017. godinu;
b) Prijedlog Financijskog plana DCK BiH za 2017. godinu;
-    Usvojeni su sljedeći normativni akti DCK BiH:
a)    Pravilnik o disciplinskom postupku za povredu službene dužnosti u DCK BiH,
b)    Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada zaposlenika u DCK BiH,
c)    Pravilnik o službenoj tajni DCK BiH,
d)    Pravilnik o korištenju službenog telefona u DCK BiH,
e)    Pravilnik o načinu korištenja, upravljanja, održavanja i registracije motornih vozila DCK BiH,
f)    Kodeks zaposlenih u Stručnoj službi DCK BiH.
-    Donesene su odluke o:
a)    Formiranju Koordinacionog tijela mladih DCK BiH,
b)    Imenovanju kontakt osobe sa Muzejom Međunarodnog Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca,
c)    O pokretanju postupka nabavke namještaja za potrebe Stručne službe  (u djelom obnovljenoj zgradi DCK BiH u Sarajevu),
d)    O dodjeli kombi vozila CK F BiH i CK RS-a (donacija MF DCK/CP).
-    Prihvaćene su informacije o :
a)    Aktivnostima na obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu,
b)    15. Državnom natjecanju iz pružanja prve pomoći (sa primjedbama i prigovorima pojedinih ekipa),
c)    8. Državnom natjecanju iz programa “Svjesnost o postojanju mina – Upozoravanje na opasnost od mina”,
d)    aktivnostima iz oblasti međunarodne suradnje,
e)    aktivnostima na izradi Razvojnog plana DCK BiH,
f)    Pismu Predsjednika Crvenog križa Španjolske,
g)    Okvirnom sporazumu sa Fondacijom Muzeja Međunarodnog Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.
-    Prihvaćena je inicijativa za obilježavanje 105. godina Crvenog krsta/križa u BiH,
-    Donesen je Zaključak o održavanju Tematske sjednice Predsjedništva DCK BiH (po pitanju dopisa radnika, očitovanja i ostalih normativno-pravnih akata DCK BiH).