sjednica u rimu 5

U razdoblju od 07-08.06.2017. godine u sjedištu Italijanskog Crvenog križa u Rimu održana je Regionalna radionica nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Europe i Centralne Azije, a što u suštini predstavlja dio procesa šireg angažiranja koji vodi ka RC2 forumu koji će se održati u studenom 2017. godine u Turskoj.

Svrha dvodnevne radionice je bila odrediti glavne humanitarne izazove kao i mogućnosti koje mogu nastati u budućnosti, a koje Pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca treba pokušati predvidjeti.

Kako bi imali što je moguće širu perspektivu o pitanjima humanitarnih izazova u budućnosti koja će biti prepoznata tokom procesa ka RC2 forumu, na Radionici su sudjelovali predstavnici rukovodstva, operativnog  osoblja, volontera i mladih nacionalnih društava Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Danske, Irske, Italije, Kazahstana, Kirgistana, Norveške, Njemačke, Španjolske, Švedske, Turske i Turkmenistana, zatim predstavnici MKCK i Stalne komisije Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz Ženeve. Organizatori su bili Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz sjedišta u Ženevi i Italijanski Crveni križ, a fasilitator radionice je bila g-đa Kristel Van Der Elst (Global Foresight Group). Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na Radionici su sudjelovali predsjednik mr Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đa Žaklina Ninković.  

Ishod cijelog procesa koji vodi ka RC2 Forumu, kao i ishod samog Foruma će biti dalje istraženi u periodu ka Međunarodnoj konferenciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 2019. godine.

Diskusije će uključiti vanjske partnere Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, zajednice i vlade i fokusiraće se na to kako se Pokret, u suradnji sa vladama i zajednicama kojima služi, može prilagoditi te raditi na jačanju uloge i identiteta Pokreta u novim trendovima i kontekstu rada u humanitarnoj sferi u budućnosti.

Tijekom mjeseca srpnja 2017. godine za nacionalna društva CK i CP iz Europe i Centralne Azije koja nisu sudjelovala na sastanku u Rimu biti će održan sastanak na istu temu  u Beču (Austrija).

Tokom Radionice  upriličena je i posjeta Villi Maraini, terapijskoj zajednici koju je 1976. godine osnovao dr Masimo Barra kao dio Italijanskog Crvenog križa, koja predstavlja kompleks veoma raznolikih objekata i službi za njegu i rehabilitaciju ovisnika od droge u lijepom prirodnom ambijentu sa puno zelenila, gdje se dijagnoza uspostavlja individualno i potom određuje terapeutska intervencija prilagođena  potrebama svakog pojedinog ovisnika.