svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi 1

Širom svijeta 14. lipnja se obilježava kao Svjetski dan dragovoljnih darivatelja krvi. Cilj obilježavanja ovog važnog datuma je podiznje svijesti o potrebama za sigurnom krvi i krvnim pripravcima zahvaljujući dragovoljnim darivateljima krvi. Istovremeno cilj je i iskazivanje zahvalnosti dragovoljnim darivateljima krvi za njihovu humanu gestu spašavanja ljudskih života.

Krv je važno sredstvo, kako za planirane tretmane tako i za hitne intervencije. Ona može pomoći da pacijenti koji boluju od neizliječivih bolesti žive duže i kvalitetnijim životom, a neophodna je pri kompleksnim medicinskim i kirurškim intervencijama. Krv je neophodna i pri zbrinjavanju povrijeđenih u hitnim slučajevima, iznenadnim nesrećama (prirodnim i drugim nesrećama, oružanim sukobima i slično). Ona ima nezamjenjivu ulogu u spašavanju života trudnica i novorođenčadi.

Kompletna struktura Crvenog križa u Bosni i Hercegovini radi na promoviranju dragovoljnog, anonimnog i besplatnog darivanja krvi, a akcije organizira u suradnji sa nadležnim transfuzijskim službama. U strukturi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta Republike Srpske će se i ove godine održati tradicionalni entitetski susreti dragovoljnih darivatelja krvi kojom prigodom će se podjeliti prigodna jubilarna priznanja (za 50, 75 i 100 i više darivanja krv), a sličnu aktivnost provodi i  Crveni križ/krst Brčko distrikta BiH.

14. lipanj je i dan kada su mnoge organizacije Crvenog križa u strukturi zakazale provođenje akcija dragovolnjog darivanja krvi te im na ovaj način upućujemo čestitku kao i svim sadašnjim i budućim dragovoljnim darivateljima krvi.

DAROVANA KRV – SPAŠEN ŽIVOT!

DARUJMO S LJUBAVLJU!