predstavljen sistem za analizu rizika od katastrofa 1

Dana 15. lipnja 2017. godine u zgradi UN-a u Sarajevu gosp. Vedran Ibrulj je predstavio DRAS (Disaster Risk Analysis System), web zasnovan softver za analizu rizika od katastrofa baziran na google mapama, koji je razvijen u okviru Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH zahvaljujući pomoći Vlade Republike Turske.

DRAS je pilot projekat koji je na raspolaganju za gradove Tuzlu i Doboj, koji su najizloženiji katastrofama (naveden je podatak da je 280 000 ljudi izloženo opasnosti od poplava, a 260 000 ljudi je izloženo opasnosti od klizišta), sa mogućnošću nadogradnje sa dodatnim opasnostima i drugim lokalitetima. Predstavljanju DRAS-a su prisustvovali predstavnici ministarstava, Civilne zaštite, nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine prisustvovao je gosp. Branko Leko, glavni tajnik. Tom prilikom je naglašeno da DRAS omogućava nesmetan pristup znanstvenim podacima o opasnostima od poplava i klizišta donosiocima odluka i građanima, sa ciljem povećanja svijesti o riziku od katastrofa na određenom lokalitetu i sprečavanja budućih katastrofa na osnovu prethodnih saznanja i iskustava. Sistem se sastoji od tri modula, od kojih je modul 1 dostupan javnosti i na jednostavan način se može prilagoditi korisnicima, a moduli 2 i 3 su dostupni odgovarajućim lokalnim vlastima u skladu sa korisničkim pravima. Tom prilikom su zamjenik Rezidentne predstavnice UNDP u BiH gosp. Sukhrob Khashmukhamedov i Ambasador Republike Turske u Sarajevu NJ.E. Haldun Koc formalno predali DRAS gradonačelnicima Tuzle i Doboja gosp. Jasminu Imamoviću i gosp. Obrenu Petroviću.