sef sektora meunarodnog komiteta crvenog kria 2

Šef sektora Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) za suradnju i koordinaciju sa članicama Pokreta CK i CP za Europu i Centralnu Aziju g-đa Sophie Marie Goyet Čelebić je u periodu od 19-20.06.2017. godine posjetila strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH).

Sastanak u sjedištu DCK BiH je održan dana 19.06.2017. godine, a potom su uslijedili sastanci u Crvenom križu Federacije BiH (19.06.2017. godine) i Crvenom krstu Republike Srpske (20.06.2017. godine). Na sastanku u sjedištu DCK BiH prisustvovali su glavni tajnik gosp. Branko Leko, g-đa Sophie Marie Goyet Čelebić, odgovorna osoba za suradnju Delegacije MKCK u BiH g-đa Zorica Lučić i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đa Žaklina Ninković. Tokom sastanka se razgovaralo o glavnim izazovima, kao i prioritetima DCK BiH u narednom periodu (što uključuje postavljene strateške prioritete rukovodstva – najavljeno preseljenje Stručne službe u dijelom obnovljenu zgradu, rekonstrukciju Stručne službe, jačanje zakonske osnove cjelokupne strukture DCK BiH, unapređenje programskih aktivnosti prvenstveno u programima Djelovanje u katastrofama uključujući i pitanje migracija, Prva pomoć, Dobrovoljno darivanje krvi),  te o neophodnoj podršci od strane MKCK za realizaciju programskih aktivnosti u okviru Službe traženja (pitanje nestalih), Upozoravanja na opasnost od mina te izradi Razvojnog plana DCK BiH.     

G-đa Goyet Čelebić je visoko ocijenila dosadašnja postignuća uprave i menadžmenta DCK BiH u ovom mandatu i potvrdila nastavak pružanja podrške MKCK u narednom periodu, uz blisku suradnju i transparentnu koordinaciju sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Takođe je posebno istakla da je neophodno da Stručna služba u sjedištu ima kompetentno osoblje koje će svojim radom i zalaganjem moći doprinijeti ostvarenju svih zacrtanih strateških prioriteta rukovodstva, kao i jačanju imidža DCK BiH.